Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Vad är en Bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt utan tidsbegränsning.

En ekonomisk förening har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att bedriva ekonomisk verksamhet. För en bostadsrättsförening består det framförallt i att i samtliga bemärkelser förvalta föreningens/medlemmarnas kapital, det vill säga fastigheterna, på ett sådant sätt att fastigheternas värde bevaras eller ökar.

En förening företräds av en styrelse. Föreningen måste ha minst en revisor. Styrelse och revisor väljs av föreningsstämman.

En bostadsrättsförening är en egen juridisk person, vilket innebär att föreningens medlemmar inte är personligt ansvariga för föreningens skulder och andra åtaganden, förutom den insats som betalats för bostadsrätten. En bostadsrättsförening måste ha minst tre medlemmar (juridiska eller fysiska personer). Medlemmarna (bostadsrättshavarna) äger genom sitt medlemskap viss andel i föreningen. Den är kopplad till rätten att nyttja en viss lägenhet.

En bostadsrättsförening får skydd för företagsnamnet i det län där företaget är registrerat.

Svenska Standardbolag har färdiga bostadsrättsföreningar med organisationsnummer för omgående leverans. Vi erbjuder även nybildning av bostadsrättsförening.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer