Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Vilket är mest lämpligt för oss? Kommanditbolag el. Handelsbolag?

Har man för avsikt att starta företag och väljer att inte starta aktiebolag eller enskild firma kan man välja att starta handelsbolag eller kommanditbolag.

Handelsbolaget lämpar sig som företagsform om man kan lita till 100 % på den man driver handelsbolaget tillsammans med, om båda ägarna är i stort sett lika drivande, om man är medveten om att man i ett handelsbolag ansvarar solidariskt en för alla, alla för en, för bolagets förpliktelser. Om handelsbolaget inte kan betala en skuld kan betalning istället begäras av vem som helst av dem som är bolagsmän. I princip får en bolagsman i ett handelsbolag inte avgå om inte den andre bolagsmannen har godkänt avgången.

Att ha företaget som kommanditbolag är ofta bättre om bara en av bolagsmännen är den som i huvudsak är den som är drivande. Den drivande personen blir då komplementär (obegränsat solidariskt och personligt ansvar) medan den andre bara riskerar sin insats, som oftast är låg, t ex 100 kronor.

Typexemplet för när det ofta är bäst med kommanditbolaget är det fall då makar ska bilda företag men företaget i praktiken ska drivas bara av den ene maken.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer