Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Vad är schablonregeln för utdelning?

Ägare till fåmansaktiebolag har som regel möjlighet att från företaget ta ut lågbeskattad (20 %) utdelning, vilket kan vara ett alternativ till att ta ut lön.

Ägare till fåmansaktiebolag har som regel möjlighet att från företaget ta ut lågbeskattad (20 %) utdelning, vilket kan vara ett alternativ till att ta ut lön. Detta lågbeskattade utrymme beräknas på aktiernas anskaffningsvärde och lönerna i bolaget. Det finns dock ett schablonbelopp som alla får använda oavsett anskaffningsvärde och löner.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer