Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Revisor eller inte revisor?

Ett aktiebolag som har revisor är kontrollerat på ett helt annat sätt än ett aktiebolag som saknar revisor. Kreditgivare, leverantörer, kunder och myndigheter är ofta mycket försiktigare och gör noggrannare undersökningar och övervägningar när det gäller att ha att göra med bolag som saknar revisor. Många gånger underlättas affärerna om man har revisor. Revisorn kan ju också fungera som rådgivare för bolaget i ekonomiska frågor överhuvudtaget. Bolag som saknar revisor drabbas i mycket högre grad av förseningsavgifter p g a för sent inkomna årsredovisningshandlingar till Bolagsverket.

Naturligtvis finns det bolag där det inte är motiverat med revisor och kostnaden för sådan, t ex bolag med mycket liten eller mycket begränsad verksamhet (exempelvis förvaltning av en mindre aktieportfölj). Om verksamheten just nu sker i mindre skala och därmed inte motiverar revisor eller att kostnaden är avgörande men att bolaget längre fram kommer att utse en revisor. I de fallen formulerar man bolagsordningen så att den ger utrymme både för att ha och inte ha revisor. Då krävs ingen ändring av bolagsordningen när revisorsvalet görs.

Aktiebolagets behov bör styra. Checklista att tänka igenom innan beslutet om att ha revisor eller inte är bl a:

  • antalet ägare.
  • eventuellt behov av lån och annan finansiering.
  • vilka som ska vara kunder och leverantörer.
  • verksamhetens komplexitet.

Publika och noterade aktiebolag måste ha revisor. I andra bolag krävs val och registrering av revisor när bolaget under de två senaste räkenskapsåren har uppfyllt minst två av följande kriterier:

  • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning.
  • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.
  • Fler än tre anställda.

Våra lagerbolag AB Grundstenen ger fritt val i revisorsfrågan.

Prisförfrågan

Undrar du över något? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig!

Följ oss på sociala medier

 


blank

FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

GÖTEBORG

Kontoret är f n obemannat
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2022, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer Integritetspolicy