Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Aktiekapital 50 000 kronor eller 100 000 kronor eller högre?

Den 1 oktober 2010 sänktes kravet på lägsta aktiekapital från 100 000 kronor till 50 000 kronor för bolag i Sverige. Detta har medfört ett ökat aktiebolagsbildande och att ett antal befintliga bolag har sänkt sitt aktiekapital till 50 000 kronor. Cirka 90 % av alla nybildade aktiebolag startas numera med ett aktiekapital på 50 000 kronor.

Eftersom 50 000 kronor har kommit att bli det ”normala” aktiekapitalet kanske det inte finns någon stor marknadsmässig fördel av att ha ett högre aktiekapital när man startar sitt aktiebolag. Dock ska man, oavsett aktiekapitalets storlek, alltid se till att aktiebolaget i alla situationer har en ställning och likviditet som möjliggör fullgörandet av de förpliktelser bolaget har gentemot kunder, leverantörer, finansiärer, banker och myndigheter.

Vi har självklart lagerbolag till salu med både 50 000 och 100 000 kr i aktiekapital.

Läs mer om bolagsbildning

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer