Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954


  Beställning av bostadsrättsförening

  Obligatoriskt fält

  Fyll i uppgifter om beställaren

  Beställare

  Ange information om beställaren/kontaktpersonen. För mer information maila eller ring oss.

  Fyll i uppgifter om föreningen

  Lagerförening

  En lagerförening är en förening som redan är registrerad och klar för användning.

  Nybildning

  Vid nybildning blir föreningen juridisk person först vid registreringen hos Bolagsverket.

  Föreningens namn (firma)

  Måste klart kunna skiljas från andra föreningar, företag, varumärken eller släktnamn.


  Lagerförening (färdigregistrerad förening)Nybildning  Signering med BankIDE-postBrev med posten

  Information om verksamheten

  Verksamhet (standard)

  Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. En medlems rätt i föreningen, på grund av sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. En medlem som innehar en bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

  Standardformulering för bostadsrättsförening, fysiska medlemmarStandardformulering för bostadsrättsförening, fysiska och juridiska medlemmarAnnan formulering

  Domännamn

  Domännamn

  Internet-domän. Vi ombesörjer registrering av lämpligt domännamn för E-post/Internet (t ex @volvo.se).

  Invänta namnändringen på föreningenRegistrera domänen utan att invänta namnändringen på föreningen  Obligatoriska uppgifter vid beställning av domännamn
  Räkenskapsår

  Räkenskapsår

  Vanligast är bokslut per 30/4, 30/6, 31/8 och 31/12 men man kan även välja att ha bokslut den sista i annan månad.

  Ange när ni vill att det första räkenskapsåret ska avslutas (YYYY-MM-DD).

  Per 31/12Per 30/4Per 30/6Per 31/8

  (YYYY-MM-DD)

  Uppgifter om föreningens hyresfastighet

  Fastigheten

  Om föreningen har en hyresfastighet som ska ombildas till en bostadsrättsförening kan vi hjälpa till med en sådan ansökan, ange i så fall uppgifter om denna fastighet.
  Föreningsmedlemmar

  Föreningsmedlemmar

  Föreningen ska bestå av minst tre medlemmar. Dessa kan både vara fysiska och juridiska personer.

  Funktionärerna enligt uppgiftEnligt bifogad lista

  Uppgifter om funktionärer

  Styrelse (minst tre ledamöter)

  Styrelse

  Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter med eller utan suppleanter. Alla ska vara myndiga, konkursfria och ej ha förvaltare enligt 11 kap. 7§ föräldrabalken.

  Ordförande

  Ange här vilken av ledamöterna som ska anmälas som ordförande i föreningen.

  Lägg till fler

  Styrelsesuppleant

  Styrelsesuppleant

  Styrelsen ska bestå av minst 1 ledamot med 1 suppleant. Om 3 ordinarie ledamöter finns behöver suppleant ej utses. Suppleant ska vara myndig, konkursfri och ej ha förvaltare enligt 11 kap. 7§ föräldrabalken.

  Lägg till fler

  Revisor

  Revisor

  Enligt lag ska en förening ha minst en revisor.

  Revisorn behöver normalt inte vara auktoriserad eller godkänd men ska ha tillräckliga kunskaper i, och erfarenhet av, redovisning och ekonomiska förhållanden för att kunna utföra sitt uppdrag. Revisorn ska vara myndig, konkursfri och ej ha förvaltare enligt 11 kap. 7§ föräldrabalken.

  Det finns inget krav att en vald revisor i en förening behöver registreras hos Bolagsverket.

  Lägg till fler

  Ska revisorn/revisorerna registreras hos Bolagsverket?
  (endast möjligt om revisorn är auktoriserad eller godkänd)
  JaNej

  Revisorsuppleant

  Revisorssuppleant

  Är ej obligatorisk, men kan utses.

  Firmateckning

  Firmateckning

  Styrelsen tecknar alltid gemensamt föreningens firma enligt lag. I övrigt bestämmer styrelsen hur föreningens firma ska tecknas. Ska person utanför styrelsen teckna firman, ska dennes namn, personnummer och adress anges.

  Styrelseledamöterna var för sigStyrelseledamöterna två i föreningAnnat:

  Speciella önskemål eller annan information

  Önskemål samt annan information

  Fyll i om du har några speciella önskemål eller annan information som kan vara bra för oss att veta om i ärendet.

  Kontrollera din beställning

  Beställare

  *Beställare:
  Företag:
  Adress:
  *Postnr & ort:
  *Telefon:
  *E-post:

  Föreningen

  Val av förening:
  Föreslaget namn 1:
  Föreslaget namn 2:
  Kontakta mig i ärendet via:
  Föreningens säte:
  Adress:
  Postnr & ort:
  E-post:

  Verksamheten

  Domännamn

  Önskat domännamn:
  Alternativ 2:
  Alternativ 3:
  Kontaktperson:
  Telefon:
  E-post:

  Räkenskapsår

  Valt räkenskapsår:
  Första räkenskapsåret ska avslutas den:

  Fastigheten

  Fastighetsbeteckning:
  Antal lägenheter:
  Adress:

  Föreningsmedlemmar

  Funktionärer

  Styrelse

  Namn:
  Personnummer:
  Adress:
  Postnr & ort:
  Funktion:

  Namn:
  Personnummer:
  Adress:
  Postnr & ort:
  Funktion:

  Namn:
  Personnummer:
  Adress:
  Postnr & ort:
  Funktion:

  Styrelsesuppleant

  Namn:
  Personnummer:
  Adress:
  Postnr & ort:

  Revisor

  Revisorn/revisorerna ska registreras hos Bolagsverket:
  Namn:
  Person/Org.nr:
  Adress:
  Postnr & ort:

  Revisorsuppleant

  Namn:
  Person/Org.nr:
  Adress:
  Postnr & ort:

  Firmateckning

  Övrig information

  Bifogad fil:

  Integritet

  För att kunna svara på frågor om våra tjänster, lämna offert eller för att ingå och fullgöra ett avtal,
  sparar vi personuppgifter på laglig grund enligt GDPR.
  Läs mer: Integritetspolicy.

  Kontrollera uppgifterna innan du skickar din beställning!  Följ oss på sociala medier

   


  blank

  FALUN

  Tel. 023 79 23 00
  info@standardbolag.se

  STOCKHOLM

  GÖTEBORG

  Kontoret är f n obemannat
  goteborg@standardbolag.se

  MALMÖ

  Tel. 040 720 20
  malmo@standardbolag.se

  Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

  Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

  Copyright © 2022, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer Integritetspolicy