Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954


Beställning av bostadsrättsförening

Obligatoriskt fält

Fyll i uppgifter om beställaren

Beställare

Ange information om beställaren/kontaktpersonen. För mer information maila eller ring oss.

Fyll i uppgifter om föreningen

Lagerförening

En lagerförening är en förening som redan är registrerad och klar för användning.

Nybildning

Vid nybildning blir föreningen juridisk person först vid registreringen hos Bolagsverket.

Föreningens namn (firma)

Måste klart kunna skiljas från andra föreningar, företag, varumärken eller släktnamn.


Lagerförening (färdigregistrerad förening)NybildningE-postBrev med posten

Information om verksamheten

Verksamhet (standard)

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. En medlems rätt i föreningen, på grund av sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. En medlem som innehar en bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Standardformulering för bostadsrättsförening, fysiska medlemmarStandardformulering för bostadsrättsförening, fysiska och juridiska medlemmarAnnan formulering

Domännamn

Domännamn

Internet-domän. Vi ombesörjer registrering av lämpligt domännamn för E-post/Internet (t ex @volvo.se).

Invänta namnändringen på föreningenRegistrera domänen utan att invänta namnändringen på föreningenObligatoriska uppgifter vid beställning av domännamn
Räkenskapsår

Räkenskapsår

Vanligast är bokslut per 30/4, 30/6, 31/8 och 31/12 men man kan även välja att ha bokslut den sista i annan månad.

Ange när ni vill att det första räkenskapsåret ska avslutas (YYYY-MM-DD).

Per 31/12Per 30/4Per 30/6Per 31/8

(YYYY-MM-DD)

Uppgifter om föreningens hyresfastighet

Fastigheten

Om föreningen har en hyresfastighet som ska ombildas till en bostadsrättsförening kan vi hjälpa till med en sådan ansökan, ange i så fall uppgifter om denna fastighet.
Föreningsmedlemmar

Föreningsmedlemmar

Föreningen ska bestå av minst tre medlemmar. Dessa kan både vara fysiska och juridiska personer.

Funktionärerna enligt uppgiftEnligt bifogad lista

Uppgifter om funktionärer

Styrelse (minst tre ledamöter)

Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter med eller utan suppleanter. Alla ska vara myndiga, konkursfria och ej ha förvaltare enligt 11 kap. 7§ föräldrabalken.

Ordförande

Ange här vilken av ledamöterna som ska anmälas som ordförande i föreningen.

Lägg till fler

Styrelsesuppleant

Styrelsesuppleant

Styrelsen ska bestå av minst 1 ledamot med 1 suppleant. Om 3 ordinarie ledamöter finns behöver suppleant ej utses. Suppleant ska vara myndig, konkursfri och ej ha förvaltare enligt 11 kap. 7§ föräldrabalken.

Lägg till fler

Revisor

Revisor

Enligt lag ska en förening ha minst en revisor.

Revisorn behöver normalt inte vara auktoriserad eller godkänd men ska ha tillräckliga kunskaper i, och erfarenhet av, redovisning och ekonomiska förhållanden för att kunna utföra sitt uppdrag. Revisorn ska vara myndig, konkursfri och ej ha förvaltare enligt 11 kap. 7§ föräldrabalken.

Det finns inget krav att en vald revisor i en förening behöver registreras hos Bolagsverket.

Lägg till fler

Ska revisorn/revisorerna registreras hos Bolagsverket?
(endast möjligt om revisorn är auktoriserad eller godkänd)
JaNej

Revisorsuppleant

Revisorssuppleant

Är ej obligatorisk, men kan utses.

Firmateckning

Firmateckning

Styrelsen tecknar alltid gemensamt föreningens firma enligt lag. I övrigt bestämmer styrelsen hur föreningens firma ska tecknas. Ska person utanför styrelsen teckna firman, ska dennes namn, personnummer och adress anges.

Styrelseledamöterna var för sigStyrelseledamöterna två i föreningAnnat:

Speciella önskemål eller annan information

Önskemål samt annan information

Fyll i om du har några speciella önskemål eller annan information som kan vara bra för oss att veta om i ärendet.

Kontrollera din beställning

Beställare

*Beställare:
Företag:
Adress:
*Postnr & ort:
*Telefon:
*E-post:

Föreningen

Val av förening:
Föreslaget namn 1:
Föreslaget namn 2:
Kontakta mig i ärendet via:
Föreningens säte:
Adress:
Postnr & ort:
E-post:

Verksamheten

Domännamn

Önskat domännamn:
Alternativ 2:
Alternativ 3:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:

Räkenskapsår

Valt räkenskapsår:
Första räkenskapsåret ska avslutas den:

Fastigheten

Fastighetsbeteckning:
Antal lägenheter:
Adress:

Föreningsmedlemmar

Funktionärer

Styrelse

Namn:
Personnummer:
Adress:
Postnr & ort:
Funktion:

Namn:
Personnummer:
Adress:
Postnr & ort:
Funktion:

Namn:
Personnummer:
Adress:
Postnr & ort:
Funktion:

Styrelsesuppleant

Namn:
Personnummer:
Adress:
Postnr & ort:

Revisor

Revisorn/revisorerna ska registreras hos Bolagsverket:
Namn:
Person/Org.nr:
Adress:
Postnr & ort:

Revisorsuppleant

Namn:
Person/Org.nr:
Adress:
Postnr & ort:

Firmateckning

Övrig information

Bifogad fil:

Integritet

För att kunna svara på frågor om våra tjänster, lämna offert eller för att ingå och fullgöra ett avtal,
sparar vi personuppgifter på laglig grund enligt GDPR.
Läs mer: Integritetspolicy.

Kontrollera uppgifterna innan du skickar din beställning!


Följ oss på sociala medier

 

 


blank

FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2020, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer