Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954


Beställning av ekonomisk förening

Obligatoriskt fält

Fyll i uppgifter om beställaren

Ekonomisk förening

Syftet med en ekonomisk förening är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva affärsverksamhet där medlemmarna själva deltar, t ex som kunder eller leverantörer. Kallas ibland kooperativ förening. Ange uppgifter om beställaren.

För mer information maila eller ring oss.

Fyll i uppgifter om föreningen

Lagerförening

En lagerförening är en förening som redan är registrerad och klar för användning.

Nybildning

Vid nybildning blir föreningen juridisk person först vid registreringen hos Bolagsverket.

Föreningens namn (firma)

Måste klart kunna skiljas från andra föreningar, företag, varumärken eller släktnamn.

Verksamhet (standard)

Ska anges till sin art, huvudsakliga bransch eller varuslag.


Lagerförening (färdigregistrerad förening)NybildningE-postBrev med posten

Information om verksamheten

Verksamheten

Ange information om den verksamheten samt hur föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. För mer information kontakta oss via mail eller telefon.Domännamn

Domännamn

Internet-domän. Vi ombesörjer registrering av lämpligt domännamn för E-post/Internet (t ex @volvo.se).

Invänta namnändringen på föreningenRegistrera domänen utan att invänta namnändringen på föreningenObligatoriska uppgifter vid beställning av domännamn
Räkenskapsår

Räkenskapsår

Vanligast är bokslut per 30/4, 30/6, 31/8 och 31/12 men man kan även välja att ha bokslut den sista i annan månad.

Ange när ni vill att det första räkenskapsåret ska avslutas (YYY-MM-DD).

Per 31/12Per 30/4Per 30/6Per 31/8

(YYYY-MM-DD)

Föreningsmedlemmar

Föreningsmedlemmar

Föreningen ska bestå av minst tre medlemmar. Dessa kan både vara fysiska och juridiska personer.

Funktionärerna enligt uppgiftEnligt bifogad lista


100 kr

Uppgifter om funktionärer

Styrelse (minst tre ledamöter)

Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter med eller utan suppleanter. Alla ska vara myndiga, konkursfria och ej ha förvaltare enligt 11 kap. 7§ föräldrabalken.

Funktioner

Ange här personens uppgift, t ex styrelsens ordförande, kassör, sekreterare.

Lägg till fler

Styrelsesuppleant

Styrelsesuppleant

Om 3 ordinarie ledamöter i finns behöver suppleant ej utses. Suppleant ska vara myndig, konkursfri och ej ha förvaltare enligt 11 kap. 7§ föräldrabalken. För mer information kontakta oss via mail eller telefon.

Lägg till fler

Revisor

Revisor

Behöver normalt inte vara auktoriserad eller godkänd. Ska dock ha tillräckliga kunskaper i, och erfarenhet av, redovisning och ekonomiska förhållanden för att kunna utföra sitt uppdrag. Ska vara myndig, konkursfri och ej ha förvaltare enligt 11 kap. 7§ föräldrabalken.

Det finns inget krav att en vald revisor i en förening behöver registreras hos Bolagsverket.

Lägg till fler

Ska revisorn/revisorerna registreras hos Bolagsverket?
(endast möjligt om revisorn är auktoriserad eller godkänd)
JaNej

Revisorsuppleant

Revisorssuppleant

Revisorssuppleant har som uppgift att ersätta den ordinarie revisorn när denne har förhinder att fullgöra sina plikter. Är ej obligatorisk, men kan utses.

Firmateckning

Firmateckning

Styrelsen tecknar alltid gemensamt föreningens firma enligt lag. I övrigt bestämmer styrelsen hur föreningens firma ska tecknas. Ska person utanför styrelsen teckna firman, ska namn, personnummer och adress anges.

Styrelseledamöterna var för sigStyrelseledamöterna två i föreningAnnat:

Speciella önskemål eller annan information

Önskemål samt annan information

Fyll i om du har några speciella önskemål eller annan information som kan vara bra för oss att veta om i ärendet.

Kontrollera din beställning

Beställare

*Beställare:
Företag:
Adress:
*Postnr & ort:
*Telefon:
*E-post:

Föreningen

Val av förening:
Föreslaget namn 1:
Föreslaget namn 2:
Kontakta mig i ärendet via:
Föreningens säte:
Adress:
Postnr & ort:
E-post:

Verksamheten

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:
Medlemsmedverkan i föreningen ska vara att:

Domännamn

Önskat domännamn:
Alternativ 2:
Alternativ 3:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:

Räkenskapsår

Valt räkenskapsår:
Första räkenskapsåret ska avslutas den:

Föreningsmedlemmar

Medlemsinsats:

Funktionärer

Styrelse

Namn:
Personnummer:
Adress:
Postnummer & ort:
Funktion:
Namn:
Personnummer:
Adress:
Postnummer & ort:
Funktion:

Styrelsesuppleant

Namn:
Personnummer:
Adress:
Postnummer & ort:

Revisor

Revisorn/revisorerna ska registreras hos Bolagsverket:
Namn:
Person/Org.nr:
Adress:
Postnummer & ort:

Revisorsuppleant

Namn:
Person/Org.nr:
Adress:
Postnummer & ort:

Firmateckning

Övrig information

Bifogad fil:

Integritet

För att kunna svara på frågor om våra tjänster, lämna offert eller för att ingå och fullgöra ett avtal,
sparar vi personuppgifter på laglig grund enligt GDPR.
Läs mer: Integritetspolicy.

Kontrollera uppgifterna innan du skickar din beställning!


FALUN

Magasinsgatan 7 B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Sveavägen 35-37
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2020, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer