Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Varumärket alltid i fokus

2017-08-08

Värdet på ett välskött och framgångsrikt företags varumärke (t ex Scania, ICA, Coca Cola) är oftast mycket högt trots att det handlar om en immateriell tillgång. Generellt kan sägas att varumärkets värde är 80 % av företagets värde, vilket är tänkvärt ur flera aspekter:

Varför så högt värde?

Så gott som alla konsumenter vill veta att man köpt det man vill ha och att produkten/tjänsten fyller avsedd funktion. Exempelvis Scanias lastbilar är sedan mycket lång tid tillbaka kända för hög kvalitet och funktion och företaget är en framgångssaga. Söker man en lastbil för krävande förhållanden är det närmast obligatoriskt att överväga om köpet ska bli en Scania.

När registrera varumärke och varför?

Generellt kan sägas att man inte ska vänta med att registrera ett varumärke om man har skäl att anta att det kommer att bli betydelsefullt. Ju längre man väntar desto större risk att någon annan hinner registrera samma eller liknande varumärke. En registrering medför ett mycket starkare skydd för märket jämfört med ett oregistrerat märke.  Har man ett attraktivt företagsnamn är det bra att registrera det även som varumärke eftersom det innebär att kraftigt förstärkt kombinationsskydd jämfört med registrering enbart som företagsnamn eller enbart som varumärke. Går man miste om sitt märke p g a att man väntat med registrering riskerar man att gå miste om de intäkter som märket skulle kunnat ge.

När minskar ett varumärkes värde?

När ett märke blivit laddat med positiva värden kan märket skadas om produkten/tjänsten försämras och inte längre lever upp till vad det tidigare uppfattats stå för. Ett skadat rykte medför som regel dramatiska negativa effekter.

Om produkten/tjänsten blir omodern och inte längre efterfrågas.

Det händer, dock sällan, att ett märke blir så dominerande att märket av konsumenterna blivit så känt att varumärket blir produkten och därigenom tappar karaktären av varumärke. Man säger då att märket degenererats. Exempel: thermos (värmeisolerad flaska), vespa (skoter).

 

Relaterade artiklar:
http://www.standardbolag.se/aktuellt/varumarket-och-jag-wiliam-bjorklund

http://www.standardbolag.se/aktuellt/varumarkesombud-varfor

http://www.standardbolag.se/aktuellt/vardefullt-varumarke-vanta-inte-med-varumarkesansokan

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer