Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Varför upprätta aktieägaravtal – kompanjonsavtal?

2013-10-04

Biltrafiken är riskfylld eftersom man är en aktör bland många andra och oförutsedda saker kan hända. I värsta fall inträffar en kollision som medför betydande skada på person och egendom. De allra flesta inser vikten av att ha en bilförsäkring.

Om man funderar över saken ser man likheten med att driva ett företag. Även här är man en aktör bland många andra och oförutsedda saker inträffar ibland med eller mellan de personer som driver företaget och som kan medföra betydande ekonomisk skada om man inte i förväg har avtalat vad som ska gälla. Trots detta avvaktar många med aktieägaravtalet ”tills det blir tid för det”. Under mellantiden kanske det oförutsedda inträffar och det är då försent med den försäkring som ett aktieägaravtal skulle ha inneburit. Handlingsförlamning och kapitalförstörelse blir konsekvensen.

Aktieägaravtal = Försäkring

Bolagsordningen är ett aktiebolagsrättsligt dokument som motsvarar stadgarna för en förening och bestämmer ramarna för verksamheten samt är gällande mot utomstående (”tredje man”). Kompanjonsavtal (aktieägaravtalet) är ett civilrättsligt dokument som reglerar förhållandet ägarna emellan och som gäller före bolagsordningen mellan dem som undertecknat dokumentet, men inte mot utomstående som är i god tro.

Eftersom vi några gånger per år får kännedom om svåra konsekvenser p g a avsaknaden av aktieägaravtal blir rekommendationen att inte vänta med avtalet. Vi arbetar dagligen med sådana avtal. Vill du ha hjälp ­ kontakta oss snarast!

Frågor?

Kontakta oss gärna via något av våra kontor eller e-post info@standardbolag.se

Falun
023-79 23 00

Stockholm
08-23 41 15

Göteborg
031-17 12 25

Malmö
040-720 20

Wiliam Björklund
Telefon: 023-79 23 34
E-post: wiliam.bjorklund@standardbolag.se


Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Sveavägen 35-37
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2019, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer