Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Var noga när du väljer leverantör av ditt bolag!

2018-02-23

På marknaden finns företag som tillhandahåller lagerbolag som inte har, och aldrig har haft, likvida medel. Lagerbolaget har då istället som sin enda tillgång ett fordringsbevis eller annan egendom av ibland tveksamt värde. Det kan innebära att delar av bolagets aktiekapital redan från början är förbrukat och att styrelsen därigenom kan bli betalningsansvarig för bolaget skulder.

Förtroendet för aktiebolag som bolagsform bygger bland annat på att bolagets aktiekapital inte urholkas. För nybildade aktiebolag är det särskilt viktigt att det inte finns tveksamhet om värdet av bolagets tillgångar. Med likvida medel på bankkonto är det aldrig någon tvekan.

Samtliga våra lagerbolag AB Grundstenen har mycket starkt förtroende på marknaden eftersom de är kända för att tillkommit på ett korrekt sätt, såväl juridiskt som ekonomiskt. Läs mer >>

Beställ ett lagerbolag

Gör en beställning snabbt och enkelt online >>

Eller kontakta oss för mer information om våra bolagstjänster:

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Kontakta oss >>

Relaterade artiklar:

Bilda nytt bolag eller köp ett färdigt lagerbolag >>
Att välja leverantör >>
Kontrollera kvaliteten på din leverantör >>


Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer