Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Vad är emission – vi förklarar och förtydligar

2020-07-28


Att man genomför en emission i ett aktiebolag innebär att bolaget ger ut värdepapper, vanligen aktier.

Fondemission

Fondemission medför att aktiekapitalet ökas genom att det tillförs medel som åstadkommits i verksamheten, exempelvis vinst. Vid fondemission kan man välja att inte ge ut några nya aktier, d v s att antalet aktier blir oförändrat men till högre kvotvärde. Fondemission kan ske genom överföring till aktiekapitalet av vinstmedel, reservfond, överkursfond, uppskrivning av anläggningstillgång. Med uppskrivning menas att ett lågt bokfört värde för exempelvis en fastighet ”skrivs upp” i bokföringen till ett motiverat högre värde.

Nyemission

Nyemission innebär att bolaget tillförs nya medel för sin verksamhet utifrån. Förutom aktier kan nyemission avse konvertibler eller teckningsoptioner. Konvertibler är lån som antingen återbetalas efter lånetiden eller omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner ger rätt att under viss tidsperiod teckna nya aktier till en på förhand bestämd kurs.

De nya aktierna/konvertiblerna/teckningsoptionerna kan betalas kontant eller genom fordringskvittning eller genom att bolaget mottager någon form av egendom (s k apport). Fördelen med konvertibler är att investeraren under en längre period kan välja, beroende på företagets utveckling, att antingen omvandla sin fordran på bolaget till aktier eller att vid periodens slut få lånet återbetalt. Fördelen för bolaget är att få låna pengar till lägre ränta än normalt. Teckningsoptioner kan användas för att motivera nyckelpersoner i styrelsen och/eller anställda.

Ta del av vår expertis!

Tack vare låg personalomsättning och ett stort antal ärenden har vi tillgång till ett flertal erfarna och kunniga personer som tycker det är roligt att svara på dina frågor.

Välkommen att kontakta oss för mer information om våra bolagstjänster, eller besök gärna något av våra kontor >>

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Kontakta oss >>


Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Följ oss på sociala medier

 

 


blank

FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2020, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer Integritetspolicy

-->