Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Utlösen av aktieägare

2019-07-19

Om situationen i ett bolaget är sådan att en delägare ska lämna företaget finns det några alternativ på hur det kan genomföras:

  • Köpa aktierna: De andra ägarna köper delägarens aktier till överenskommet pris.
  • Minskning av aktiekapitalet: Bolaget kan besluta om att lösa ut delägaren genom minskning av aktiekapitalet. Betalning till delägaren sker då ur bolagets egna medel.
  • Minskning av reservfond: Om reservfond finns kan medel för utlösen av delägare frigöras från fonden.
  • Delning (fission): Om den som ska lösas ut ska fortsätta att bedriva verksamhet kan ett alternativ vara att bolaget delas.
  • Tvångsinlösen: I bolag där någon äger 90 % av aktierna kan en utväg vara tvångsinlösen.
  • Likvidation: Bolaget likvideras och medlen skiftas ut på aktieägarna. Den som vill fortsätta driva företag gör det i ett nytt bolag.

Vid utlösen kan det bli aktuellt med att exempelvis ändra styrelsen. Kontakta oss för mer information!

Beställa ändring

Kontakta oss

Ring, chatta eller besök gärna något av våra kontor om du har några frågor eller funderingar kring att starta eller driva bolag! Vi har öppet alla vardagar, hela sommaren.

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Våra kontor >>

Läs mer

Vi är specialföretaget för dina bolagsfrågor >>
Hur gör man bäst för att lösa ut en delägare i ett aktiebolag >>
Oenighet? Konflikt? Samarbetssvårigheter? Vi har lösningen! >>


Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Sveavägen 35-37
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2019, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer