Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Starta bolag innan årsskiftet – spara skatt!

2018-11-23

Fördelen med att starta bolag innan årsskiftet är möjlighet till mer lågbeskattad utdelning.

Det har att göra med att rätten till utdelningen styrs av vem som äger aktiebolaget den 1 januari och beräknas på aktiernas anskaffningsvärde och på lönerna i bolaget. Det finns dock ett schablonbelopp som alla får använda oavsett anskaffningsvärde och löner. Även om du inte kan ta någon utdelning under 2019 får du ett sparat utrymme för framtida utdelning, grundat på att du ägt aktierna senast 31 december 2018.

Exempel: För 2018 är schablonbeloppet för 20 % beskattning av utdelning 169 125 kr. Om du ägt bolaget senast 31 december 2017 skulle du 2019 kunna använda dubbla beloppet för lågbeskattad utdelning tack vare det sparade utrymmet.

Det nya bolaget startas enklast genom att köpa vårt lagerbolag AB Grundstenen. Med lagerbolag garanteras du är aktieägare före 1 januari. Läs mer >>

Schablonbelopp 2019

Schablonbeloppet för 2019 är 171 875 kr. Utdelning som överstiger den lågbeskattade utdelningen beskattas som inkomst av tjänst. Om du inte utnyttjar det lågbeskattade utdelningsutrymmet får du spara det till kommande år.

Så här har vi räknat:

Hur mycket minskar Din skatt på utdelning om du kan utnyttja schablonbeloppen för 2019, d v s köper ditt Grundstenen-bolag innan 1 januari?

LÅGBESKATTAD UTDELNING SKATT SKILLNAD
171 875 × 20% 34 375 kr
UTDELNING SOM BESKATTAS SOM TJÄNST
171 875 kr × 33 % (kommunal skatt 33 %)
169 125 kr × 53 % (kommunal skatt 33 % + statl. 20 %)
169 125 kr × 58 % (kommunal skatt 33 % + statl. 25 %)
56 719 kr
91 094 kr
99 688 kr
– 22 344 kr
– 56 719 kr
– 65 313 kr

 

Skatten på utdelning kan alltså minskas med mellan 22 000 och 65 000 kr bara genom att bolaget förvärvas i före årsskiftet.

Läs mer

Om AB Grundstenen >>
Beställ AB Grundstenen >>

Kontakta oss!

Har du frågor om att starta bolag eller annat kring företagande, kontakta oss! Vi finns centralt i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun. Ring, chatta eller besök gärna något av våra kontor >

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

 

Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer