Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Starta aktiebolag

2018-07-03

Hur registrerar jag mitt aktiebolag?

Man väljer mellan att nybilda bolaget eller att köpa ett lagerbolag. Fördelen med ett färdigregistrerat lagerbolag är att verksamheten kan börja fungera direkt med ett eget organisationsnummer. Det innebär att du omedelbart har möjlighet att t ex teckna avtal för lokal där verksamheten ska bedrivas. Det kan också vara en fördel om du redan har kunder och leverantörer där samarbeten och uppdrag ska avtalas och formaliseras.

Vi har sedan 1954 tillhandahållit lagerbolag och även hjälpt till med att nybilda aktiebolag.

Läs mer >>
Beställ AB Grundstenen >>

Hur många ägare måste man vara i ett aktiebolag?

Det går att bara ha en ägare, är man fler än en ägare är det viktigt att ha ett aktieägaravtal. Dess funktion kan jämföras med att ha en hemförsäkring. Vi hjälper ofta till med aktieägaravtal.

Beställer du vårt lagerbolag AB Grundstenen ingår aktieägaravtal.

Läs mer >>
Beställ aktieägaravtal >>

Kostar det pengar att starta aktiebolag?

Ett aktiebolag ska ett aktiekapital, lägst 50 000 kr. Dessutom får man betala en registreringsavgift till Bolagsverket. Anlitar man någon för hjälp med bolagsstarten får man betala ett arvode till denne.

Vad ingår i AB Grundstenen >>

Hur får jag använda bolagets aktiekapital?

Bolagets aktiekapital får användas för rörelsens verksamhet, t ex för att betala fakturor för el och hyra, köpa inventarier och datorutrustning etc. Om bolagets eget kapital (tillgångar minus skulder) understiger halva aktiekapitalet är bolaget skyldigt att upprätta en s k kontrollbalansräkning och ta ställning till om bolaget ska likvideras.

Vad är kontrollbalansräkning >>

Måste jag ha aktiebok?

Ja, det är obligatoriskt och den ska innehålla de uppgifter som aktiebolagslagen kräver. Aktieboken ska alltid vara uppdaterad och är offentlig, d v s att bolaget har skyldighet att visa hur den ser ut om någon begär det.

Aktiebrev och aktiebok >>

Måste jag ha aktiebrev?

Aktiebrev behöver utfärdas endast om aktieägaren begär det.

Måste jag anlita en revisor?

Det finns numera för de flesta mindre bolag inget krav på revisor. Att ändå ha revisor kan vara en fördel för bolaget eftersom det därigenom får högre status och bättre kontroll på och rådgivning vad avser ekonomi och strategi.

Revisor eller inte revisor >>

Har jag som privatperson ekonomiskt ansvar för bolaget?

Grunden för ett aktiebolag är att den ekonomiska risken är begränsad till insatt kapital. Dock har ägare/styrelse ett övergripande ansvar för att bolaget inte missköts. Exempelvis kan personligt ansvar inträda för obetalda skatter.

Styrelsens ansvar >>

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för mer information om våra bolagstjänster, eller besök gärna något av våra kontor >>

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Kontakta oss >>


Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer