Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Stamaktier, Preferensaktier, A-aktier, B-aktier

2018-01-05

Olika typer av aktier

Ordet aktie kommer ursprungligen från latinets actio vars betydelse kan översättas till ”something done so as to accomplish a purpose”. En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag, där varje aktie har ett lika stort kvotvärde. Kvotvärdet på aktierna är det registrerade aktiekapitalet delat med det registrerade antalet aktier. Förenklat kan man säga att en aktie är en ägarandel i ett aktiebolag som ger aktieägaren rätt att rösta på bolagets årsstämmor och rätt till eventuell utdelning från bolagets vinst.

A-aktier, B-aktier

Den vanligaste skillnaden mellan A- och B-aktier är att A-aktierna har högre röstvärde än B-aktierna. Därigenom kan t ex en grundare avhända sig majoriteten av aktierna men ändå fortsätta att vara den som bestämmer. Annan skillnad än röstvärde kan exempelvis vara att A-aktieägarna utser en ledamot i styrelsen medan B-aktieägarna utser en annan styrelseledamot. Det går att ha hur många aktieserier som helst, t ex A-, B-, C-, D- osv.

Stamaktier

Ibland ger ett aktiebolag ut preferensaktier för att attrahera nya investerare, och därmed nytt kapital, till bolaget. Som regel benämns då de tidigare aktierna, grundarnas aktier, som stamaktier.

Preferensaktier

Preferensaktie ger företrädesrätt till viss utdelning innan stamaktierna får någon utdelning.

Kombinationer

Det förekommer olika kombinationer såsom Stam A-aktier och Preferens B-aktier, vanligen då skillnad i såväl rätt till utdelning som i röstvärde.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för mer information om våra bolagstjänster, eller besök gärna något av våra kontor >>

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

 

Läs mer

Bra affärsidé men svårt att attrahera kapital? Preferensaktie kan vara lösningen! >>
Vad är skillnaden mellan stam- och preferensaktier? >>
Vad är emission – vi förklarar och förtydligar >>
Hur skyddar man sig mot oönskade kompanjoner? >>
Vad är en option? >>
Översikt av våra tjänster >>

 

Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer