Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Skydda ditt varumärke, hellre tidigt än för sent!

2010-11-05

Vi på Svenska Standardbolag AB:s varumärkesavdelning har många års erfarenhet av varumärken och har funnit att varumärket ofta söks för sent och därför inte längre kan få ett så exklusivt och omfattande skydd som önskas, kanske inte ens längre går att skydda överhuvudtaget.

Under den tid som märket (utan att vara registrerat) har använts kan det ha blivit populärt, vilket upptäckts av andra som själva börjat använda samma eller liknande och även registrerat det som just varumärke eller namn på ett företag.

Varumärkesregistrering ökar ditt skydd

Det är vanligt att man använder sitt företagsnamn eller delar därav som varumärke och menar att man är tillräckligt skyddad genom att namnet finns i Bolagsverkets namnregister.

Dock kan användning av ord i företagsnamnet som varumärke utan registrering medföra varumärkesintrång. Exempel: Qvinns Corner AB som i rörelse använt beteckningen Qvinns Corner ansågs av Högsta Domstolen ha begått intrång i varumärket QVINNY.

Att registrera ett värdefullt kännetecken som både företagsnamn och varumärke medför en kombinationseffekt som ger ett mycket starkare skydd.

Handelsbolag, kommanditbolag och enskilda näringsidkare har skydd för sitt namn bara inom länet. Genom att registrera varumärke kan skyddet utökas till att omfatta hela riket.

Läs mer

Varumärke – svenskt – internationellt – Europamärke >>

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2019, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer