Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Så mycket sparar du genom att köpa AB Grundstenen

2008-12-01

mnd_20121220_aktiebrev

Inkomst Marginalskatt Du sparar
–380 200 33% 27 000kr
380 200–538 800 53% 70 000kr
538 800– 58% 80 000kr


NYA REGLER FRÅN 1 JANUARI 2009

Ett bolag där ägaren är verksam kan lämna viss utdelning där skatten för ägaren blir 20%. Detta lågbeskattade utrymme beräknas på aktiernas anskaffningsvärde och på lönerna i bolaget. Det finns dock ett schablonbelopp som alla får använda oavsett anskaffningsvärde och löner.

Nuvarande regler säger att det är den som äger aktierna vid utdelningstillfället eller – om utdelning inte erhållits – vid årets utgång som får tillgodoräkna sig den lågbeskattade utdelningen.

Från 2009 måste du äga aktierna vid årets början för att få tillgodoräkna dig den lågbeskattade utdelningen.

SCHABLONBELOPP FÖR BÅDE 2008 OCH 2009!

Om du köper AB Grundstenen i december får du alltså nyttja schablonbelopp både för 2008 och för 2009. Väntar du tills efter årsskiftet får du inte schablonbelopp för något av åren.

Schablonbeloppet för 2008 är 91 800kr per bolag och för 2009 föreslås det bli 120 000kr, tillhopa 211 800kr.

Utdelning som överstiger den lågbeskattade utdelningen beskattas som inkomst av tjänst.

Om du inte utnyttjar det lågbeskattade utdelningsutrymmet får du spara det till kommande år.

Observera att ägaren ska vara verksam i bolaget redan 2008 för att få schablonbeloppet för 2008.

Så här har vi räknat:

Hur mycket minskar Din skatt på utdelning om du kan utnyttja schablonbeloppen för 2008 och 2009, d.v.s. köper ditt Grundstenen-bolag i december?

Lågbeskattad utdelning Skatt Skillnad
211 800kr × 20% 42  360kr
Utdelning som beskattas som tjänst
211 800kr × 33%
(komm. skatt 33%)
69 894kr -27 534kr
211 800kr × 53%
(komm. skatt 33% + statl. 20%)
112 254kr -69 894kr
211 800kr × 58%
(komm. skatt 33% + statl. 25%)
122 844kr -80 484kr

DET HÄR ÄR DE TERMER SOM FINNS I INKOMSTSKATTELAGEN

”Gränsbelopp”

… är summan av ”Årets gränsbelopp” och ”Sparat utdelningsutrymme”. Utdelning upp till Gränsbeloppet beskattas med 20%.

”Årets gränsbelopp”

… 2009 är lägst 120 000kr per bolag. Det kan vara högre om man har högt anskaffningsvärde på aktierna eller om bolaget har anställda.

”Sparat delningsutrymme”

… är det delningsutrymme till 20% skatt, som är kvar från föregående år, och det får man räkna upp med en viss ränta.

”Verksam”

… är man om ägaren eller någon närstående under kalenderåret varit verksam i betydande omfattning.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2019, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer