Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Riskabelt att inte ha aktieägaravtal!

2016-01-08

2016_01_aa-avtal
Om man äger ett aktiebolag tillsammans, särskilt om ett 50/50-förhållande finns eller kan uppstå, är det stora risker med att inte ha den försäkring mot oförutsedda händelser som ett aktieägaravtal innebär. Startar man bolaget tillsammans med hustru, sambo eller vän kan man förledas att tro att ett aktieägaravtal inte är nödvändigt. I verkligheten kan det visa sig tvärtom, d v s att problemen blir större eftersom oenighet kan komma att påverkas i högre grad av känslor. Affektsituationer kan därmed uppstå och medföra ovilja att överhuvudtaget bidra till att lösa en låst situation.

Som regel är det försent med ett aktieägaravtal om man väntar med avtalet tills en konflikt har uppstått. Visserligen kan det ändå finnas möjligheter att agera, men det medför oftast stora besvär och stora kostnader.

Neutral part

Några gånger varje år kontaktas vi på Standardbolag p g a att ett företag enligt ovanstående blivit handlingsförlamat. Om parterna inte har skrivit ett aktieägaravtal är situationen som regel komplicerad och svårlöst. Om det ändå finns intresse hos parterna att komma ur situationen men man inte vill prata med varandra kan vi agera som neutral part för att försöka finna en lösning.

Läs mer

Aktieägaravtal viktigt vid två eller fler aktieägare >>
Stabilitet genom aktieägaravtal när du startar bolag >>

Artiklar:
Aktieägaravtal, ett förbisett behov >>
Varför upprätta aktieägaravtal – kompanjonsavtal? >>
Aktieägaravtal = Familjeägda aktiebolags trygghet! >>


Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Följ oss på sociala medier

 

 


blank

FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2021, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer Integritetspolicy

-->