Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Registrering av varumärke

2014-06-30

2014_26_varumarke

Vi har 30 års erfarenhet av att hantera varumärken och 60 års erfarenhet att hantera frågor som rör bolagsnamn. Vi handlägger varumärkesskydd efter samma principer som våra andra tjänster, fast pris och snabb handläggning. Vi handlägger också förnyelse och överlåtelse av varumärken.

Likhetsgranskning av varumärken är strängare än likhetsgranskning av företagsnamn. Registrering av varumärke ger därför ett vidare skydd mot förväxling med andra varumärken och företag. Lokalt eller regionalt registrerat företagsnamn får genom varumärkesregistrering ett rikstäckande skydd.

Ett varumärke är kännetecknet för ett företags produkter och/eller tjänster, till skillnad från ett företags namn som är kännetecknet för dess rörelse.

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja en näringsidkares varor/tjänster från andra näringsidkares.

ORDMÄRKE
Består av ord. För att erhålla skydd ska ord som regel vara speciella, d v s inte beskrivande för verksamheten och inte för allmänna. Mest gångbara är rena fantasiord.

FIGURMÄRKE
Består normalt av s k logotype med eller utan textinslag. Även figur ska vara särpräglad för att vinna skydd.

LAND
Ansökan kan göras i ett eller flera länder. Vanligt är att ansöka om svensk registrering och under prioritetstiden (sex månader från inlämnandet) fundera på om ytterligare länder kan vara aktuella.

INTERNATONELL ANSÖKAN
Grundar sig på tidigare nationellt märke eller ansökan. Kan avse alla eller enstaka länder inom EU eller andra delar av världen, t ex USA. Går ansökan inte igenom i ett land kan den ändå fortsättas i övriga länder.

EUROPAMÄRKE
Avser alla länder inom EU. Går ansökan inte igenom i ett av de europeiska länderna faller varumärkesansökan i sin helhet och man kan inte fortsätta i övriga länder.

INNEHAVARE
Kan vara juridisk eller fysisk person.

DISCLAIMER
Ett märke som är registreringsbart men som innehåller enstaka ord som inte kan skyddas kan registreras med disclaimer. Med detta menas en anteckning i patentverkets varumärkesregister att visst/vissa ord i märket inte har skydd.

REGISTRERAT VARUMÄRKE
Genom registrering vinner varumärket skydd under 10 år, vilket sedan kan förlängas 10 år i taget. Registrerat märke får förses med ®-symbolen. Pågående ansökan får förses med ™.

Viktigt!
Ett märke ska användas i sin registrerade form, annars riskerar det att tappa sitt skydd.

Läs mer

Varumärke – svenskt – internationellt – Europamärke >>

Våra kontor

Kontakta något av våra kontor så kan vi berätta mer, eller gå direkt till vår onlinebeställning av bolag!
Falun (HK): 023 – 79 23 00
Stockholm: 08 – 23 41 15
Göteborg: 031 – 17 12 25
Malmö: 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Vi vill även passa på att önska er alla en Glad Midsommar!

Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2019, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer