Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Om du inte längre vill driva ditt aktiebolag, vilka är alternativen?

2017-09-21


Anledningen till att man inte vill fortsätta en verksamhet är flera liksom alternativen att avveckla företaget. Man kan efter många års verksamhet känna att nu räcker det. Efterfrågan på produkterna/tjänsterna har minskat. Man har fått ett bud på rörelsen. Oavsett anledning kan vi hjälpa till.

Bud på rörelsen

Någon har lagt ett attraktivt bud och du vill acceptera det. Det vanliga är då att överlåta rörelsen, d v s inkråmet, och rätten till bolagets namn och eventuella varumärken. Köparen har eller skaffar ett eget bolag där rörelsen läggs in. Säljaren avvecklar sitt bolag.

Vinsten i att göra på det sättet är att säljaren vet att hen inte lider skada genom att aktiebolagets organisationsnummer inte dyker upp i något negativt framtida sammanhang. Köparens vinst är att undvika ansvar för eventuella efterräkningar (t ex obetalda skatter) som inte var kända vid förvärvet.

Sälj bolaget till oss

Om verksamheten är vilande är vår tjänst Slutstenen en snabb, säker och enkel lösning för dig som vill avveckla ett aktiebolag. Vi köper bolaget och avvecklar det i vår regi. Säljaren får ut sina pengar direkt och behöver inte vänta till slutskedet av en lång likvidationsprocess (normalt 7-8 månader). Vi tar ansvaret för bolagets åtaganden såsom redovisning och deklarationer etc.

Likvidation

Om snabbavveckling inte är aktuellt kan vi hjälpa till med att likvidera bolaget och tillhandahåller då likvidator.

Fusion

Om du har ett annat aktiebolag kan ett alternativ vara att fusionera upp det icke önskvärda bolaget i det andra bolaget.

Delning (fission)

Om exempelvis verksamheten ska överlåtas till två barn utan att de driver verksamheten gemensamt kan en lösning vara en delning av bolaget så att två bolag uppstår (möjligt att göra utan skattekonsekvenser sedan 2006-01-01), ett för vardera barnet. Delning används ibland för att separera fastigheter.

Konkurs

Har verksamheten drabbats av förluster som inte går att överbrygga måste man ta ställning till om bolaget ska försättas i konkurs. Om konkurs blir nödvändig ska man inte vänta med konkursansökan. Att trots riskerna fortsätta verksamheten kan medföra att man riskerar personligt ansvar som annars inte skulle varit aktuellt.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för mer information om våra bolagstjänster, eller besök gärna något av våra kontor >>

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Kontakta oss >>

Läs mer

Avveckla bolag >>
Slutstenen >>
Fusion >>
Fission >>
Behövs ett aktieägaravtal? >>

Relaterade artiklar

Viktigt att behålla företagets namn vid överlåtelse >>
Slutstenen en bra snabbavveckling >>
Likvidation eller snabbavveckling av aktiebolag >>
Delning av aktiebolag – Fission >>


Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer