Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Nyttan med varumärke

2012-08-31

Jag har bestämt mig för att starta ett företag. Dessutom vilket namn företaget ska ha. Mycken möda har jag lagt ner på namnet och kommer att använda det även som varunamn eftersom alla mina undersökningar och överväganden visar att det är ett slående namn som kunderna positivt kommer att förknippa med min och mitt företags verksamhet.

Om mina förväntningar infrias kommer även mina konkurrenter att inse namnets värde och fundera över möjligheten att registrera ett liknande namn. Ett sätt att i rimlig mån gardera sig är att registrera namnet som både företagsnamn och varumärke.

En sådan registrering kan jämställas med ett försäkringsskydd eftersom det blir avsevärt svårare för en konkurrent att registrera liknande namn om man själv redan har det registrerat som både företagsnamn och varumärke. Orsaken finns i de regler och den praxis som finns i Sverige för kännetecken och som innebär att registreringsmyndigheten ska godkänna företagsnamnet respektive varumärket och då titta på vilka liknande namn som redan finns i firmanamnsregistret och varumärkesregistret. Vid sin bedömning ska myndigheten vara mindre nogräknad, d v s mer tillåtande, vid jämförelse mellan ett företagsnamn och ett varumärke än vid jämförelse mellan två företagsnamn eller två varumärken.

En sammanfattning blir att man gör det betydligt svårare för någon att ”stjäla” ett namn om man har det registrerat både som företagets namn och varumärke.

Läs mer

Varumärke – svenskt – internationellt – Europamärke >>

Frågor

Välkommen att kontakta oss!

Falun                             Stockholm
023-79 23 00                   08-23 41 15

Göteborg                       Malmö
031-17 12 25                   040-720 20

Wiliam Björklund
Telefon: 023-79 23 34
E-post: wiliam.bjorklund@standardbolag.se


Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2019, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer