Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Nyttan med lagerbolag

2017-03-03

Svenska Standardbolag startade sin verksamhet 1954 och redan från början tillhandahöll vi lagerbolag eftersom Standardbolags grundare Gustaf Bertil Ihrman hade insett behovet. Innan dess fanns inte begreppet lagerbolag. Under ett antal år hade bolagen ”blomnamn”, t ex AB Ess-Tussilago och AB Ess-Forsythia. Därefter övergick vi till namnet AB Grundstenen + ett löpnummer. Antalet bolag som vi hjälpt våra kunder med närmar sig nu 350 000 och merparten av dessa har varit lagerbolag.

Under företagets första decennier var förändringstakten relativt långsam vad gäller lagar, förordningar och teknik. Handläggningstiden hos myndigheterna var som regel betydande i jämförelse med idag. Under de senaste årtiondena har mycket hänt inom ordbehandling, datorer och dataprogram, kopieringsapparater, e-post m m. Kraven på snabbhet har ökat i samma takt som de tekniska landvinningarna, och det gäller såväl företag som myndigheter och allmänhet. Det innebär att även om handläggningstiden hos myndigheterna vanligen är snabbare nuförtiden, finns fortfarande behovet av omedelbar tillgång till organisationsnummer och därav önskemålet att starta med lagerbolag.

Olika lagerbolag men också nybildning

För att möta behovet av snabb tillgång till organisationsnummer har vi de senaste årtiondena på lager inte bara färdiga aktiebolag med organisationsnummer, utan även handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar. Det har även funnits önskemål om stiftelser på lager men det har dock inte gått att tillmötesgå, dock hjälper vi till med att nybilda stiftelser. Självklart gör vi även nybildning av aktiebolag, kommanditbolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar.

Frågor?

Vare sig du önskar starta bolag eller förening genom nybildning eller färdigt bolag/förening är du välkommen att kontakta oss.

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Fler artiklar

Starta bolag med nybildning eller lagerbolag? >>
Vad är ett lagerbolag? >>
Vi på Svenska Standardbolag AB kan bolagstjänster >>

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer