Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Kompanjonsavtal är en försäkring mot olösta konflikter och kapitalförstöring

2013-09-20

När man vill starta ett företag tillsammans med någon är det mycket viktigt att ha ett kompanjonavtal där det har bestämts vad som ska hända i och med företaget i olika situationer.

Kompanjonavtalet ska skrivas tidigt och när samarbetet fungerar som bäst, allra helst samtidigt som företaget startas. Om en konflikt uppstår brukar det vara för sent att hitta en lösning om man inte har gjort ett kompanjonavtal som man kan rätta sig efter.

Ett kompanjonsavtal kan upprättas vid alla former av företagande. När man gör det för ett aktiebolag brukar det kallas för aktieägaravtal, för ett kommanditbolag eller handelsbolag brukar det kallas för bolagsavtal.

Om en delägare avlider kan önskemålet vara att övriga delägare tar över den avlidnes andel i företaget. För att finansiera ett eventuellt övertagande kan man teckna en kompanjonsförsäkring och då krävs det som regel att man har ett kompanjonsavtal. Andra frågor som brukar regleras i avtalet är överlåtelse av andel, samråd, konkurrensförbud, lön, tvist, etc.

Sammanfattning

Blir man osams p g a att företaget eller relationen med kompanjoner inte fungerar som man förväntat sig är det som regel mycket svårt att hitta någon bra lösning.
Prioritera därför kompanjonavtalet högt. Då skaffar ni er tidigt ett skydd/en försäkring mot oförutsedda svårigheter.

Frågor

Vill du ha hjälp med kompanjonsavtal eller har frågor kring detta, kontakta gärna något av våra kontor:

Falun
023-79 23 00

Stockholm
08-23 41 15

Göteborg
031-17 12 25

Malmö
040-720 20

Wiliam Björklund
Telefon: 023-79 23 34
E-post: wiliam.bjorklund@standardbolag.se


Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Sveavägen 35-37
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2019, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer