Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Hur gör man bäst för att lösa ut en delägare i ett aktiebolag?

2018-02-16

Det händer ibland att en situation uppstår där man inte längre vill eller kan stanna kvar i ett samarbete och därför vill lämna bolaget. Naturligt är att den som vill lämna bolaget vill sälja sina aktier till ett så högt pris som möjligt medan de övriga vill att priset blir så lågt som möjligt. Man skulle då kunna komma överens om det är marknadsvärdet som gäller. Med marknadsvärde menas vad någon är villig att betala för aktierna. Det finns då aspekter att beakta, t ex hur verksamheten beräknas gå under den närmaste tiden, eventuell skada som bolaget lider av att någon med specialkompetens lämnar bolaget.

Situationer som berör ägandet i ett aktiebolag:

  • Försäljning
  • Utlösen
  • Ta in ny delägare
  • Lägga in ny verksamhetsdel (kanske i dotterbolag?)
  • Generationsväxling
  • Arvskifte
  • Uttag ur bolaget
  • Oenighet

Köpa aktierna

Man har tillgång till pengar som räcker för överenskommet pris och ser inget bättre sätt att använda sina pengar.

Minskning av aktiekapitalet

Om bolagets ställning medger det kan bolaget besluta om att lösa ut delägaren genom minskning av aktiekapitalet och betalning till delägaren ur bolagets egna medel.

Minskning av reservfond

Om reservfond finns kan medel för utlösen av delägare frigöras från fonden.

Delning (fission)

Om avsikten är att den som ska lösas ut ska fortsätta att bedriva verksamhet i eget bolag kan en lösning vara att bolaget delas, vilket från 2006 är möjligt utan att det blir skattekonsekvenser.

Tvångsinlösen

I bolag där någon äger 90 % av aktierna kan en sista utväg vara tvångsinlösen. Eftersom ett sådant förfarande är mycket kostsamt och utdraget i tid är det dock sällsynt med tvångsinlösen.

Likvidation

Bolaget likvideras och medlen skiftas ut på aktieägarna. Den som vill fortsätta att vara verksam gör det i ett nytt bolag.

Försäkra bolaget mot handlingsförlamning = Aktieägaravtal

Tyvärr händer det att en konflikt gör fortsatt samarbete omöjligt och att handlingsförlamning uppstår. Vår bestämda åsikt är att det alltid bör finnas ett aktieägaravtal. Det är lika viktigt som att ha en hemförsäkring. I båda fallen handlar det om att vara försäkrad i händelse att något oväntat inträffar, i bolagets fall mot handlingsförlamning och därav följande kapitalförstöring.

Vad är skillnaden mellan bolagsordning och aktieägaravtal (kompanjonsavtal)? >>
Oenighet? Konflikt? Samarbetssvårigheter? Vi har lösningen! >>

Kontakta oss

Hur man bör/vill gå tillväga beror alltså på situationen. Kontakta oss, vi kan hjälpa till oavsett vilket alternativ man väljer.

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Kontakta oss >>

 


Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer