Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Fusion eller Fission?

2017-07-14

Fusion

Fusion innebär att två eller fler bolag slås samman så att verksamheterna i fortsättningen drivs i endast ett av bolagen. Det kan handla om att dotterbolag går upp i moderbolaget eller att moderbolaget går upp i dotterbolaget ,s k omvänd fusion. Det kan också vara att systerföretag, eller företag helt utan tidigare sammankoppling, fusioneras. En fusion kan exempelvis göras för att underlätta administrationen eller vara ett sätt att avveckla en verksamhet som inte längre är aktuell.

Fission

Delning (fission) är raka motsatsen och kan exempelvis göras för att minska risken i verksamheten eller när två ägare vill gå skilda vägar utan skattekonsekvenser, vilket är möjligt sedan i januari 2016.

Läs mer

Fusion >>
Fission/delning >>

Kontakta oss

Såväl fusion som fission kan medföra en del konsekvenser som måste beaktas, till exempel om man vill skydda namnet på det företag som upphör eller om fastighet genom fusionen får ny ägare. Vi på Svenska Standardbolag har koll på sådana aspekter och du kan vara trygg i att vi beaktar dem i samråd med dig.

Välkommen att kontakta oss för mer information om våra bolagstjänster, eller besök gärna något av våra kontor >>

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Kontakta oss >>

Relaterade artiklar

Att fusionera >>
Fission eller fusion – att dela upp eller lägga samman aktiebolag >>
Delning av Aktiebolag. Ändrade förutsättningar för dig och din kompanjon? >>


Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7 B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Sveavägen 35-37
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2020, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer