Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Förhållandet bolagsordning vs aktieägaravtal

2018-10-26

Vi får ofta frågor om vilka bestämmelser som går att ta in i en bolagsordning. Som regel gäller att i en bolagsordning får man endast ha aktiebolagsrättsliga bestämmelser.

Vill man ha någon bestämmelse som avviker från bolagsordningen eller som reglerar förhållandet aktieägarna emellan så handlar det om privaträttsliga/civilrättsliga bestämmelser och sådana tar man in i ett aktieägaravtal. Aktieägaravtalet gäller då före bolagsordningen, mellan dem som har undertecknat avtalet.

När det gäller överlåtelse av en aktie är grundprincipen (aktiebolagsrättsligt) att en aktie är fritt överlåtbar. Från den principen finns tre undantag intagna i aktiebolagslagen:

  1. Samtyckesklausul
  2. Förköpsklausul
  3. Hembudsklausul

Före 2016 fanns bara möjlighet till hembudsklausul som undantag.

Andra bestämmelser som rör själva förhållandet mellan aktieägarna hör hemma i aktieägaravtalet. Det kan till exempel handla om att man bara får vara aktieägare så länge man är aktiv (anställd) i bolaget, att man inte får berätta känsliga saker (sekretess) eller arbeta för någon annan (konkurrens).

Läs mer >>

Du vet väl om att vårt standardiserade aktieägaravtal ingår när du köper ett AB Grundstenen av oss!

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för mer information om aktieägaravtal. Ring, chatta eller besök något av våra kontor >>

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

 

Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer