Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Förenas eller skiljas?

2018-08-10

 

Eftersom företag eller företagsgrupper leds av fysiska människor så är de i hög grad lika levande som människorna som är verksamma i företaget. Dessutom är den möjliga livslängden för ett företag obegränsad. Cirka 6 000 företag i världen är äldre än 200 år. Världens äldsta företag är det japanska Kongo Gumi som verkar inom byggnadsbranschen, grundat år 578. Svenska bolaget Stora AB, som numera är en del av Stora Enso, grundades före 1288 och är också ett av världens äldsta (levande) aktiebolag.

Koncerner

Vanligaste koncernen består av ett moderbolag som äger merparten av ett eller flera andra bolag -dotterbolag. Anledningen till att en bolagsgrupp är en koncern varierar. Det kan handla om riskspridning, effektivare förvaltning än om verksamhetsgrenar drivs i samma bolag, medintressent i verksamhetsdel, skatteplanering etc.

Förenas (Fusion)

Det är vanligt att två eller flera bolag ”slås ihop”, fusioneras, så att de blir till ett bolag. Ett bolag i en koncern kanske inte längre driver verksamhet och därför vill man slippa administrationen av det bolaget. Det kan också vara så att man köpt aktierna i ett konkurrerande bolag och ser fördel i att slå ihop bolagen. Fusion kan ske gnom att ett dotterbolag går upp i ett moderbolag eller att moderbolaget går upp i dotterbolaget ( s k omvänd fusion) eller genom att från varandra fristående bolag slås ihop.

Skiljas (Delning/Fission)

Numera finns möjlighet att utan skattekonsekvenser för ägarna genomföra en delning av ett aktiebolag. Delning kan bli aktuellt om ägarna exempelvis inte längre vill samarbeta eller om man vill separera fastighet till eget bolag inför kommande försäljning.

Läs mer

Fusion >>
Delning/Fission >>
Fission eller fusion – att dela upp eller lägga samman aktiebolag >>

Kontakta oss

I vår verksamhet ingår att varje dag att bland annat hantera fusioner och delningar och de kringfrågor som kan uppstå. Välkommen med uppdrag eller frågor!

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Kontakta oss >>
Våra kontor >>

Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer