Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Fördelar med att starta aktiebolag före årsskiftet

2019-11-15

Är det dags att starta aktiebolag? Det finns fördelar med att starta aktiebolag före årsskiftet.

Om du äger ett aktiebolag vi ingången till år 2020 kan du tillgodoräkna dig ett gränsbelopp som leder till lågbeskattat utdelning till 20 % skatt redan från 2020 och framåt.

Vilka fördelar finns det med lågbeskattad utdelning?

Att kunna tillgodoräkna sig ett gränsbelopp för 2020 styrs av vem som äger aktiebolaget vid ingången till året och kan beräknas på aktiernas anskaffningsvärde och på lönerna i bolaget, s k huvudregeln.

Det finns även en förenklingsregel där aktieägare får tillgodoräkna sig ett schablonbelopp/gränsbelopp som ägare till aktiebolag, istället för att nyttja huvudregeln med löner i bolaget. Om du inte kan ta någon utdelning 2020 får du spara gränsbeloppet till framtida utdelningar, grundat på att du ägt aktierna i bolaget senast 31 december 2019.

Exempel: För 2019 är schablonbeloppet för 20 % beskattning av utdelning 171 875 kr. Om du ägt bolaget senast 31 december 2018 skulle du 2020 kunna använda dubbla gränsbelopp för lågbeskattad utdelning, tack vare det sparade gränsbeloppet.

Ett nytt bolag startas enklast genom att köpa vårt lagerbolag AB Grundstenen. Med ett lagerbolag garanteras att du är aktieägare före 1 januari. Läs mer >>

Schablonbelopp 2020

Schablonbeloppet för 2020 är 177 100 kr. Utdelning som överstiger den gränsbeloppet beskattas som inkomst av tjänst till högre beskattning. Om du inte utnyttjar det gränsbeloppet får du spara det till kommande år.

  • Schablonbelopp för beskattningsåret 2019 – 171 875 kr (2,75 IBB)
  • Schablonbelopp för beskattningsåret 2020 – 177 100 kr (2,75 IBB)

Exempel:

LÅGBESKATTAD UTDELNING SKATT SKILLNAD
177 100 × 20% 35 420 kr
UTDELNING SOM BESKATTAS SOM TJÄNST
177 100 kr × 33 % (kommunal skatt 33 %)
177 100 kr × 53 % (kommunal skatt 33 % + statl. 20 %)
177 100 kr × 58 % (kommunal skatt 33 % + statl. 25 %)
58 443 kr
93 863 kr
102 718 kr
– 23 023 kr
– 58 443 kr
– 67 298 kr

 

Det finns en del skatt att spara om du kan utnyttja schablonbeloppen för 2020, d v s köper ditt Grundstenen-bolag innan 1 januari!

Fler fördelar med aktiebolag:

  • En säkrare företagsform där det personliga ansvaret är mindre i aktiebolag.
  • Det finns en tydlig skiljelinje mellan företaget och dig själv.
  • Bolagets har namnskydd i hela Sverige.
  • Skattemässiga fördelar om verksamheten ger överskott med bl a lågbeskattad utdelning.
  • Bra och tydligt ägande om man är fler aktieägare.
  • Ett aktiebolag har fördelaktigare skatteregler vid försäljning.
  • Aktiebolag har bättre status och uppfattas ofta som mer seriöst och positivt.
  • Du får fler möjligheter till löneförmåner.

Prisförfrågan Beställ

Frågor?

Har frågor om att starta aktiebolag eller ombilda din firma till Aktiebolag? Kontakta oss gärna. Våra företagsrådgivare har stor erfarenhet av att hjälpa till med start av aktiebolag och på det sätt som är mest lämpligt för din verksamhet eller affärsidé. Ring, chatta eller besök gärna något av våra kontor >>

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

 

Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar samt vår unika snabbavvecklingstjänst Slutstenen. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7 B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Sveavägen 35-37
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2020, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer