Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Lägre aktiekapital ökar den personliga risken

2020-02-21

Aktuellt med aktiekapital på 25 000 kr

Nu när aktiekapitalet för nästan alla nya aktiebolag är 25 000 kr blir frågorna om förbrukat aktiekapital, kontrollbalansräkning och personligt ansvar ännu mer aktuella än tidigare.

Vad gäller?

I Aktiebolagslagen (ABL) 25 kap, 13-20 §§ finns reglerna.

  1. När det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen upprätta och låta bolagets revisor (om bolaget har vald revisor) granska en s.k. kontrollbalansräkning.
  2. Om kontrollbalansräkningen visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, ska styrelsen kalla till en bolagsstämma som ska pröva om bolaget ska gå i likvidation.
  3. Om stämman inte beslutar om likvidation, ska en andra stämma hållas inom åtta månader då frågan om likvidation ska prövas på nytt.
  4. Om en andra stämma inte hålls inom åtta månader eller om en kontrollbalansräkning fortfarande utvisar en kapitalbrist och bolagsstämman inte beslutar om likvidation, ska allmän domstol på ansökan av bolagets styrelse besluta om tvångslikvidation av bolaget.

Personligt betalningsansvar för bolagets företrädare

Om styrelsen underlåtit att upprätta kontrollbalansräkning mm enligt ovan, svarar styrelsens ledamöter solidariskt för bolagets förpliktelser som uppkommer under den tid som detta försummas.

I ett bolag med aktiekapital 25 000 kr innebär detta att när bolaget har haft kostnader som överstiger intäkter (förlust) med mer är 12 500 kr så ska man göra…

  • …en kontrollbalansräkning för att se om halva aktiekapitalet faktiskt är förbrukat,
  • eller aktieägartillskott så att förlusten täcks.

Läs mer >>

Lös problemet och täck förlusten med ett aktieägartillskott

Ett aktieägartillskott kan vara villkorat eller ovillkorat. Oftast är det villkorade tillskottet att föredra, eftersom det på ett enkelt sätt kan återbetalas när bolaget har gjort bokslut och har utdelningsbara medel. Återbetalning till den som gjort tillskottet är skattefri men det är viktigt att tillskottet görs på rätt sätt och att dokumenten är korrekta.

Kontakta oss

Ring, maila eller chatta gärna med oss för mer information! Vi har öppet alla vardagar 08-16.30 och du hittar oss centralt i Falun (HK), Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontakta oss

Våra kontor:

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Adressuppgifter >>

Relaterade artiklar

Aktieägartillskott är ofta fördelaktigt för både bolaget och ägaren >>
Aktieägartillskott alternativ till ökning av aktiekapitalet >>
Vi kan hjälpa dig med emission i aktiebolag >>


Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar samt vår unika snabbavvecklingstjänst Slutstenen. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7 B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Sveavägen 35-37
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2020, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer