Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Färdiga bostadsrättsföreningar i lager!

2018-04-11

Vi är välkända för våra proffsiga lagerbolag (aktiebolag, kommanditbolag och handelsbolag) och det börjar bli välkänt att vi även har färdiga föreningar i lager – bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar.

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Den vanligaste anledningen till att man ombildar hyresrätter till en bostadsrättsförening är att det både kortsiktigt och långsiktigt innebär en ekonomisk fördel både för de boende och fastighetsägaren. Som regel sker ombildningen genom att hyresgästerna startar en bostadsrättsförening som köper in fastigheten.

Det är många saker att ta ställning till om man vill genomföra en ombildning: fastighetens skick och pris, kostnader kring framtida renoveringar m m. Inför en ombildning bör man också fundera över hur stora lån som föreningen ska ta i förhållande till bostadsrättsinnehavares insats och månadsavgift till föreningen. Ofta har föreningen möjlighet att få lån till betydligt lägre ränta än vad den enskilde bostadsrättsinnehavaren kan få.

För den enskilde lägenhetsinnehavaren innebär att äga sitt eget boende genom föreningen bland annat att man kan göra (nästan) vad man vill för att förändra lägenhetens planlösning, ytskikt, fasta inredning etc. Tittar man bakåt i tiden har det varit ekonomiskt fördelaktigt med ett byte från att ha varit hyresgäst till att bli bostadsrättsinnehavare tack vare den mångåriga prisuppgången på bostadsrätter. Den senaste tidens räntenedgång har varit en starkt bidragande orsak till att priserna på bostadsrätter stigit.

Intresseanmälan till Lantmäteriet

När man funnit intresse för ombildning från såväl hyresgäster som fastighetsägare är det dags att starta föreningen. Efter att föreningen startats ska representanter för den lämna in en intresseanmälan till Lantmäteriet om att köpa fastigheten. Det kan vara viktigt att känna till att när en anmälan har gjorts till Lantmäteriet får inte ägaren sälja fastigheten till någon annan, och det är här man tjänar tid genom att köpa en färdig förening.

Färdiga föreningar på lager!

Många bostadsrättsföreningar startas genom att man förvärvar en färdig lagerförening från oss, som juridiskt fungerar direkt och har ett organisationsnummer. I köpet ingår då bland annat att vi hjälper till med att skriva den intresseanmälan som föreningen ska lämna till Lantmäteriet.

Läs mer >>
Beställ BRF>>

Välkomna att kontakta oss för mer information om att bilda bostadsrättsförening, eller besök gärna något av våra kontor >>

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Kontakta oss >>

Relaterad information

Vad är en Bostadsrättsförening? >>
Bostadsrättens för- och nackdelar >>


Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer