Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Bolagets namn

2018-03-13

Värde

Om vi pratar om ett välskött etablerat företag kan man allmänt räkna med att de immateriella tillgångarnas (företagets namn, varumärke, patent) andel av bolagets värde är 80 %. För stora och kända multinationella företag är andelen av värdet som regel ännu högre.

Det tar ofta tid att bygga det värde som främst består i att kunderna lärt sig att lita på företaget och kvaliteten hos dess produkter/tjänster. På motsvarande sätt, dock betydligt snabbare, kan värdet raseras vid allvarliga felaktigheter.

Försäljning

Istället för att sälja själva företaget säljs oftast rörelsens inkråm (tillgångar) med eller utan rätten till företagets namn. Om namnet inte ingår kanske man vill parkera namnet för framtiden.

Parkering

Även om man säljer inkråmet och/eller avvecklar bolaget kan det finnas ett värde i att behålla firmanamnet. Man kanske vill ha möjlighet att i framtiden ta upp verksamheten igen. Kanske är namnet så intimt förknippat med företagaren att företagaren inte vill att någon annan använder det. Då heter lösningen bifirma, som är ett ”undernamn” med lika starkt skydd som ett huvudnamn. Har man ett annat företag kan det namn som önskas skyddat registreras som bifirma i det andra företaget.

Svenska Standardbolag har bl a utformat en ”parkeringstjänst” för firmanamn. Läs mer >>

Firmanamn + varumärke = sant

Genom att registrera företagets namn även som varumärke uppnås en kombinationseffekt som kraftigt stärker skyddet för namnet. Anledningen är att det i viss mån råder olika regler för firmaskydd respektive varumärkesskydd. Det är lättare att registrera ett varumärke som liknar ett firmanamn och vice versa än det är att registrera ett firmanamn som liknar ett annat firmanamn eller ett varumärke som liknar ett annat varumärke.

Problem med bolagsnamn eller varumärke?

Har det uppstått problem med nyregistrering av ett bolagsnamn eller varumärke? Vi kan hjälpa dig, vi har lång erfarenhet av att hitta lösningar kring liknande frågor.

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Kontakta oss >>

Relaterade artiklar:

Om du inte längre vill driva ditt aktiebolag, vilka är alternativen? >>
Firmaskydd eller varumärkesskydd, det är frågan >>
Stora värden att skydda i företagets namn/varumärke >>


Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer