Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Bilda aktiebolag tillsammans?

2019-03-25

Att starta företag med någon som man känner väl kan vara roligt och givande. Ett samägande och det samarbete som följer är som regel positivt och allvarliga konflikter är lika sällsynt som att ett hus man äger brinner ner, det är dock förnuftigt att ha huset försäkrat den lilla risken till trots. Affärsbetingad konflikt med någon närstående kan vara mycket frustrerande och kostsam. Att ha aktiebolagets verksamhet försäkrat mot oenighet genom att ha ett aktieägaravtal är därför mycket förnuftigt. Det bör redan formuleras vid starten av bolaget, att få någon att underteckna ett aktieägaravtal efter påbörjad konflikt kan vara ganska svårt.

Köper ni ett lagerbolag AB Grundstenen ingår alltid vårt standardiserade aktieägaravtal. Avtalet som vi tillhandahåller uppfyller det mesta som grundläggande behövs i ett aktieägaravtal och är utarbetat i samråd med kunnig expertis och advokat. Avtalet fyller vid bolagsstarten en god funktion men bör med jämna mellanrum ses över och kanske förändras i den mån ändringar sker i verksamheten. Läs mer >>

Prisförfrågan Beställ

Kontakta oss

Vi har även ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar på lager. Vill ni ha en nybildning så ordnar vi det. Vi kan också hjälpa till med stiftelser, ideella föreningar, varumärkesregistrering och bolagsrättsfrågor. Kontakta oss så berättar vi mer!

Vi finns centralt i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun och vi har öppet alla vardagar 08.00 – 16.30.

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Våra kontor >>

 

Relaterade artiklar

Fem väsentliga anledningar till att ha aktieägaravtal >>
Aktieägaravtal ingår i AB Grundstenen >>
Frågan om aktieägaravtal är ständigt aktuell >>

 

Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2019, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer