Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Starta aktiebolag, kommanditbolag eller ekonomisk förening?

2021-04-16


Valet av bolagsform vid start av företag kan ibland vara svårt. Vilka är skillnaderna mellan de olika bolagsformerna och vad innebär en ekonomisk förening?

Nedan får du beskrivet skillnaderna och likheterna mellan aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag samt ekonomisk förening och bostadsrättsförening. Detta kan vara till god hjälp vid valet av bolagsform eller förening.

Starta aktiebolag

Att starta aktiebolag har blivit det dominerande sättet att komma igång med att driva ett företag, till och med betydligt vanligare än enskild firma. Som orsaker kan nämnas:

  • Sänkt lägsta aktiekapital. Sedan januari 2020 är det 25 000 kr.
  • Att det inte är obligatoriskt med revisor.
  • Enklare att göra åtskillnad på företagets ekonomi och den egna ekonomin.
  • Lättare att göra affärer med kunder och leverantörer p g a att de litar mer på aktörer verksamma i bolagsformen aktiebolag.
  • Om man sköter rörelsen på ett normalt sätt riskerar man bara insatt kapital och riskerar alltså inte privata tillgångar (d v s om man inte skrivit på borgensförbindelse för rörelsenödvändigt lån).
  • Man kan vid starten valfritt välja vilket räkenskapsår man vill ha.

Läs mer >>

Starta handelsbolag

Har man inte tillgång till 25 000 kronor men har en bra affärsidé tillsammans med någon kan handelsbolaget vara ett bra alternativ fram till dess att man byggt upp ett kapital som gör det möjligt att övergå till att bli ett aktiebolag.

Om man bildar eller startar ett handelsbolag måste man dock vara fullt på det klara med de risker som det innebär, bland annat:

  • Ansvaret för rörelsen vilar på samtliga bolagsmän, en för alla och alla för en med allt man äger och har. Detta medför att en dumhet eller ett misstag som en av bolagsmännen gör kan få mycket stora konsekvenser för de övriga bolagsmännen.
  • Troligen begränsas antalet tänkta kunder eftersom många, t ex stat och kommun, brukar vilja ha med ett aktiebolag att göra.
  • Om någon av bolagsmännen i egenskap av privatperson är bolagsman får bolaget inte ha något annat räkenskapsår än kalenderåret.

Läs mer >>

För att begränsa risken i ett handelsbolag rekommenderar vi på Standardbolag att firman tecknas av bolagsmännen gemensamt alternativt att man väljer den särskilda form av handelsbolag som kallas för kommanditbolag. Är inte alla bolagsmän aktiva och drivande rekommenderas definitivt att välja kommanditbolag istället för handelsbolag.

Starta kommanditbolag

På grund av ovan nämnda risk i handelsbolaget skulle förmodligen många fler välja att istället starta kommanditbolag om man kände till möjligheten. Att till exempel två makar bildar bolag tillsammans är relativt vanligt och inte alltför sällan är det då en av dem som i synnerhet är den drivande och branschkunnig. I ett sådant läge kan man minska risken betydligt genom att bilda kommanditbolag.

Kommanditbolaget är i grunden ett handelsbolag där skillnaden består i att en eller flera personer i bolaget tar på sig en obegränsad risk, medan övriga bara riskerar sin insats. En insats som till exempel skulle kunna vara 100 kronor. Om olyckan är framme har man då sett till att begränsa familjens/övriga bolagsmäns skada.

Läs mer >>

Starta ekonomisk förening

Ekonomisk förening kan också användas för att starta företag tillsammans. Föreningsformen är dock i skymundan av övriga företagsformer. Ett förhållandevis litet antal sådana startas och då främst för speciella kollektiva ändamål. Grundregeln i en ekonomisk förening är att man inte ska kunna neka någon att bli medlem i föreningen. Läs mer >>

Bostadsrättsförening

Bostadsrättsförening är en egen gren av ekonomisk förening där verksamheten är att till medlemmarna upplåta bostäder i en fastighet. Läs mer >>

Ska du övergå från enskild firma till aktiebolag?

Har du enskild firma och funderar över om det är lämpligt att flytta verksamheten genom att starta ett aktiebolag kan vi hjälpa dig med ditt beslut genom vår tjänst Rullstenen >>

Frågor? Kontakta oss!

Vilken företagsform ni än väljer kan Svenska Standardbolag AB hjälpa till. Vi har färdiga lagerbolag och lagerföreningar som innebär att du kan starta verksamhet omgående. Har du mer tid kan ibland en nybildning vara ett alternativ, sådana ärenden hanterar vi också dagligen.

Prisförfrågan

Våra kontor

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB har sedan 1954 varit i det svenska näringslivets tjänst. Mest kända är våra lagerbolag AB Grundstenen och vår snabba och enkla avveckling av aktiebolag. Andra bolagsärenden vi dagligen jobbar med är bland annat fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Följ oss på sociala medier

 


blank

FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2021, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer Integritetspolicy

-->