Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Att överföra verksamhet till aktiebolag

2016-01-15

2016_01_verksamhet
Övertagande av befintlig rörelse är ofta aktuell och sker t ex i samband med ombildning till annan företagsform, vanligen enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag. Ett annat exempel är när ett aktiebolag övertar ett annat aktiebolags verksamhet genom fusion där aktieägarna i det ena aktiebolaget överlåter samtliga tillgångar och skulder till det andra aktiebolaget med motprestation i form av inflytande i det andra aktiebolaget.

Ytterligare ett exempel är när ett aktiebolag övertar ett annat aktiebolag eller dess inkråm och betalar genom nya aktier i sitt bolag, s k apportemission. Eller, när en verksamhet köps och betalningen blir i form av en fordran för säljaren hos det köpande bolaget. När fordran uppstått och det finns ett önskemål för säljaren att bli aktieägare kan denne betala sina aktier genom fordringskvittning. Är säljaren redan ägare i köparen kan det ibland vara till fördel att säljaren överlåter rörelsen som ett aktieägartillskott (villkorat eller ovillkorat).

Att dela på verksamheten i ett aktiebolag

Emellanåt är det dags att dela på verksamheten, t ex när risken i någon av verksamhetsdelarna har ökat eller om bolaget har två ägare som båda vill fortsätta som företagare men var och en vill gå sin egen väg. Från 2006 finns det aktiebolagsrättsligt möjlighet att göra en sådan delning och grunden för införandet av den möjligheten var behovet av att kunna dela på en rörelse som ska fortsättas utan att skattekonsekvenser uppstod. Delning kan göras antingen partiell (en del av tillgångar/skulder förs över till nytt aktiebolag medan resten stannar kvar i befintligt bolag) eller fullständig (två eller fler nya bolag bildas genom delningen samtidigt som det ursprungliga bolaget upphör att finnas till).

Kontakta oss!

Oavsett vilket sätt som överföringen ska göras på är vi vana att hantera det som behöver göras i form av dokumentation och registrering hos Bolagsverket m m, vi har under åren hjälpt till med många delningar (benämns ibland fission). Kontakta oss så berättar vi mer!

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20

E-post: info@standardbolag.se

Läs mer

Delning (fission) av aktiebolag >>
Bolagsbildning >>

Artikel:
Delning av aktiebolag – Fission >>


Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Följ oss på sociala medier

 

 


FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2020, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer