Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Aktuellt med strukturella förändringar inom ditt bolag?

2021-09-24

Övertagande av verksamhet

Övertagande av befintlig rörelse sker till exempel i samband med ombildning till annan företagsform, vanligen från enskild firma till aktiebolag.

Ett annat exempel är när ett aktiebolag övertar ett annat aktiebolags verksamhet genom fusion. Läs mer >>

Ytterligare ett exempel är när ett aktiebolag övertar ett annat aktiebolag eller dess inkråm och betalar genom nya aktier i sitt bolag, s k apportemission.

Eller, när en verksamhet köps och betalningen blir i form av en fordran för säljaren hos det köpande bolaget. När fordran uppstått och det finns ett önskemål för säljaren att bli aktieägare kan denne betala sina aktier genom fordringskvittning. Är säljaren redan ägare i köpebolaget kan det ibland vara till fördel att säljaren överlåter rörelsen som ett aktieägartillskott (villkorat eller ovillkorat). Läs mer >>

Att dela på verksamheten i ett aktiebolag

Ibland kan det vara läge att dela på verksamheten, exempelvis när risken i någon av verksamhetsdelarna har ökat, eller om bolaget har två ägare som båda vill fortsätta som företagare men var och en vill gå sin egen väg.

Delning kan göras antingen partiell (en del av tillgångar/skulder förs över till nytt aktiebolag medan resten stannar kvar i befintligt bolag) eller fullständig (två eller fler nya bolag bildas genom delningen samtidigt som det ursprungliga bolaget upphör att finnas till). Läs mer >>

Kontakta oss

Oavsett vilket sätt som överföringen ska göras på är vi vana att hantera det som behöver göras i form av dokumentation och registrering hos Bolagsverket osv. Kontakta oss så berättar vi mer!

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20

E-post: info@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB har sedan 1954 varit i det svenska näringslivets tjänst. Mest kända är våra lagerbolag AB Grundstenen och vår snabba och enkla avveckling av aktiebolag. Andra bolagsärenden vi dagligen jobbar med är bland annat fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Följ oss på sociala medier

 


blank

FALUN

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Tel. 08 23 41 15
Mobil 070 792 11 94
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2021, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer Integritetspolicy

-->