Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Anpassa stadgarna i föreningar innan 30 juni!

2018-05-24


Kom ihåg att anpassa stadgarna till lagändringarna senast 30 juni.

Föreningar behöver se över stadgarna efter lagändringen som trädde i kraft den 1 juli 2016.
Bl a så gäller ändrade regler för kallelsetid och när årsredovisningen ska lämnas till revisorn.

Enligt övergångsreglerna ska styrelsen senast 30 juni 2018 lägga fram förslag på nya stadgar.

Vi kan hjälpa till

Vi på Standardbolag kan hjälpa er att se över stadgarna så att de inte strider mot lagen och att ni får med de nyheter som måste finnas i stadgarna för att kunna tillämpas. Kontakta oss >>

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se


Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer