Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Alternativ för avveckling av bolag

2018-12-11

Vill eller behöver man avveckla sitt bolag finns det lite olika alternativ att beakta. Oavsett företagsform kan vi hjälpa dig med din bolagsavveckling.

Vilande aktiebolag

Frivillig likvidation är en process som vanligtvis tar 7 – 8 månader innan den är färdig. Snabbavveckling är ett alternativ till likvidation. Du blir av med bolaget och får ut dina pengar inom en vecka, kostnaden är ofta jämförbar med kostnaden för likvidation. Läs mer >>

Fusion

Om ett bolag fusioneras in i ett annat bolag upphör det att finnas till. Dess tillgångar, skulder och andra förpliktelser övergår på det övertagande bolaget. Läs mer >>

Delning

Exempelvis har du ett aktiebolag vars verksamhet ska tas över av två av dina barn, som dock inte vill driva verksamheten tillsammans med någon annan. Lösningen kan vara en delning av bolaget så att det försvinner men istället uppstår två nya bolag. Detta kan normalt göras utan skattekonsekvenser. Läs mer >>

Konkurs

Säg att bolagets behållning är 5 000 kr, då räcker det förmodligen inte till att betala kostnaderna för en avveckling. Valet blir då för ägaren antingen att skjuta till pengar eller att sätta bolaget i konkurs.

Vilande handelsbolag/kommanditbolag

Som vi ser det finns det tre sätt att avveckla sitt handels- eller kommanditbolag:

  1. Avregistrering genom ett brev till Bolagsverket att bolaget ska avregistreras, undertecknat av samtliga bolagsmän. Enklaste sättet och ingen registreringsavgift. Nackdelen är osäkerhet om när verksamheten upphörde och bolagets ekonomiska ställning då.
  2. Enkel likvidation genom att upprätta likvidationshandlingar som fastställer bolagets ställning per likvidationsdagen, men utan att kallelse på borgenärer görs. Sådan likvidation medför avgift till Bolagsverket och arvode om vi hjälper till. Fördelen är fastställt datum för när verksamheten upphörde och genom registreringen offentliggörande av bolagets ekonomiska ställning.
  3. Likvidation med kallelse på bolagets borgenärer. Detta sätt bör användas om man befarar att det kan finnas möjlighet att någon okänd skuld kommer fram. Processen tar visserligen ett antal månader, men ju längre tid som går efter registreringen, ju svårare får någon att hävda krav på bolaget. Man ska avregistrera bolaget från eventuell F-skatt och moms.

Avveckling av enskild firma

För att avveckla en enskild firma räcker det med att skriva ett brev till Bolagsverket och begära att firman ska avregistreras. Man ska också se till att avregistrera sig för moms hos Skatteverket. Läs mer >>

Kontakta oss

Vill du veta mer eller behöver rådgivning, kontakta oss! Vi finns centralt i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun. Ring, chatta eller besök gärna något av våra kontor >>

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

 

Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer