Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Alla företag och föreningar måste anmäla Verklig Huvudman till Bolagsverket

2018-02-09


Sedan september förra året ska alla företag och föreningar elektroniskt anmäla Verklig Huvudman till Bolagsverket, endast enskilda firmor och börsnoterade företag är undantagna. 2015 antog Europaparlamentet ett penningtvättsdirektiv med innebörden att alla länder inom EU måste ha ett sådant register. Tanken med registret är att det ska minska risken för korruption, penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vem är Verklig Huvudman?

Verklig huvudman är den/de som antingen:

  • …har mer än 25 procent av rösterna genom aktier, andelar eller medlemskap.
  • …genom ägande har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.
  • …genom avtal eller bestämmelser i exempelvis bolagsordningen har kontroll som motsvarar verklig huvudman.

I en grupp av flera företag, är den verkliga huvudmannen den person som kontrollerar det företag som ytterst äger företagen i gruppen.

Vi kan hjälpa dig!

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att anmäla Verklig Huvudman på ditt bolag:

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Kontakta oss >>

Läs mer:

FAQ >>
Information från Bolagsverket >>
Beställ bolag >>


Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer