Säljarens checklista

  • Vem köper bolaget?
  • Har köparen likviditet?
  • Vem tar ansvar för att skalbolagsdeklaration görs?
  • Vem tar ansvar för att skatter betalas?
  • Finns garantier?

Köparen av bolaget

Köparen skall ha förmåga att ta ansvar för bolaget under hela avvecklingstiden och även därefter. Skatte- och bolagsdeklarationer skall lämnas, skatt betalas och så vidare. Är köparen välkänd? Hur är köparens ekonomiska ställning?

Köparens likviditet

I aktiebolagslagen (21 kap. 5§) finns ett uttryckligt förbud att använda det köpta bolagets medel för förvärv av bolaget. Detta är särskilt viktigt vid högre köpeskillingar.

Skalbolagsdeklarationen

Om skalbolagsdeklarationen inte görs korrekt och vid rätt tid samt om begärd bankgaranti inte ställs riskerar säljaren att bli beskattad för vinsten som näringsverksamhet. Om säljaren är ett bolag kan hela ersättningen bli skattepliktig.

Om Skatteverket väljer att inte begära bankgaranti och bolaget inte betalar sin skatt kan Skatteverket kräva att säljaren betalar skatten. Vem tar ansvar för att skalbolagsdeklarationen blir lämnad och att bolaget betalar sina skatter?

Garantier

Vilka garantier skall säljaren utfärda? Finns några begränsningar i belopp och tid? Vad händer om det uppkommer brister i garantin?

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Aktiebolag, Lagerbolag och Bolagsfrågor. Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 300 000 tillfällen.

Copyright © 2012, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059-8434) | Presskontakt | Ansvarig utgivare: Anita Berggren