Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Kapitaländring

Vi hjälper dig med formalia när du ska göra förändringar i bolagets kapital, t ex minskning eller ökning av aktiekapitalet, utgivande av teckningsoptioner m.m.

När förändringar skall göras rörande bolagets kapital (ökning, minskning, konvertibler, teckningsoptioner, vinstutdelning på extra bolagsstämma m.m.) kan vi hjälpa till. Vi har besörjt tusentals ändringsärenden rörande bolaget kapital.

Ökning av aktiekapitalet

Fondemission och/eller nyemission med betalning i pengar och/eller med apportegendom eller genom kvittning av fordran.

Beställningsblankett för ökning av aktiekapital

Minskning av aktiekapitalet/reservfonden

Minskning kan göras genom överföring till fritt kapital, återbetalning till aktieägarna eller för täckande av förlust.

Beställningsblankett för minskning av aktiekapital

Konverteringslån

Långivaren får möjlighet att under en tidsperiod välja att, till en på förhand bestämd kurs, byta ut sin fordran mot aktier istället för att få lånet återbetalt.

Beställningsblankett för konverteringslån

Teckningsoptioner

En teckningsoption ger möjlighet att under en tidsperiod teckna en aktie till en på förhand bestämd kurs. Ofta är teckningsoptioner avsedda att öka intresset hos nyckelpersoner och/eller anställda och investerare. Mer om optioner.

Beställningsblankett för teckningsoptioner

Priser för kapitaländring

För att få aktuell prisuppgift på kapitaländringar och den tjänst du är intresserad av, var vänlig kontakta något av våra kontor eller se vår prisinformation. Osäker på något? Ring oss! Vi svarar gärna på dina frågor.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare