Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Fusion

Svenska Standardbolag AB gör fusionsplanen och iordningställer alla dokument som behövs för att genomföra en fusion. Vi hjälper dig med fusioner!

Många svenska företagare är ägare till två eller flera aktiebolag, ofta utan att det finns någon fördel med detta. Genom att fusionera dessa aktiebolag kan administrationskostnaderna minska avsevärt. Det överlåtande bolaget upphör att existera utan att likvidationsförfarande krävs. Den vanligaste formen av fusion i aktiebolag är att ett helägt dotterbolag upphör att finnas till genom att det fusioneras upp till moderbolaget.
Beställ fusion

Fusionsplan

Vid en fusion i aktiebolag ska Styrelsen alltid upprätta en gemensam fusionsplan för de bolag som ska gå samman. Fusionsplanen är ett förslag till agenda för hur sammanslagningen ska genomföras. Svenska Standardbolag AB gör fusionsplanen och iordningställer de övriga dokument som behövs för att genomföra en fusion.

Fusion av helägt dotterbolag

Fusion sker oftast genom att helägt dotterbolag uppgår i moderbolaget.

Omvänd fusion

Genom omvänd fusion kan moderbolaget fusioneras in i det rörelsedrivande dotterbolaget. Fusionen utlöser normalt inte beskattning hos bolag eller ägare.

Sidledes fusion

Två (eller flera) fristående bolag fusioneras utan att något koncernförhållande mellan bolagen föreligger.

Priser för Fusion

För att få aktuell prisuppgift på fusioner och den tjänst du är intresserad av, var vänlig kontakta något av våra kontor eller gör en prisförfrågan.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare