Aktiebrev och aktiebok

Bolagets styrelse är enligt aktiebolagslagen skyldig att föra ett register, d v s aktiebok, över alla aktieägare och deras aktieinnehav. Aktiebokens innehåll är reglerat i aktiebolagslagen.
Bolaget kan välja att utfärda aktiebrev. Det finns inget lagkrav på att utfärda aktiebrev i andra fall än när aktieägaren begär det.

Vi hjälper gärna till med utskrift av nya aktiebrev och aktiebok vid ägarskiften m m.Ni kan även beställa blanka aktiebrev, aktieboksblad och aktieboksförsättsblad hos oss.

Beställningsblankett aktiebrev/aktiebok

Svenska Standardbolags Aktiebokstjänst

Genom att använda Svenska Standardbolags aktiebokstjänst har du alltid en uppdaterad aktiebok som följer lagens krav.

Hur fungerar Svenska Standardbolags Aktiebokstjänst?

Aktieboken läggs upp elektroniskt hos oss och baseras på den info som bolaget ger oss. Vi uppdaterar aktieboken vid varje händelse som medför förändring och skickar vid varje förändring en ny utskrift av aktieboken till styrelsen. Vi skickar även i januari varje år en utskrift av aktieboken.

Förkommet aktiebrev

Har aktiebrev förkommit kan vi hjälpa till med ansökningshandlingar och nya aktiebrev. Aktiebrev får inte ersättas med ett nytt förrän det förkomna brevet dödats hos tingsrätten enligt lagen om dödande av förkommen handling, handläggningstid 1,5 – 2 år.

Undrar du över något? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig!

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Aktiebolag, Lagerbolag och Bolagsfrågor. Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 300 000 tillfällen.

Copyright © 2012, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059-8434) | Presskontakt | Ansvarig utgivare: Anita Berggren

Har du frågor? Välkommen att chatta med oss!

Har du frågor? Välkommen att chatta med oss!

Har du frågor eller funderingar? Vi hjälper dig gärna!

Klicka ENTER för att skicka