Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Aktieägaravtal viktigt vid två eller fler aktieägare

Vi hjälper dig att ta fram ett skräddarsytt aktieägaravtal. Samtliga uppgifter anpassas enligt dina önskemål!

Aktieägaravtal kallas ibland kompanjonsavtal eller bolagsavtal. Är ni två eller flera bolagsmän rekommenderar vi starkt att ni ska skriva ett aktieägaravtal. Gör hellre ett enkelt aktieägaravtal som förändras vid behov istället för att inte ha något avtal alls.

Varför behöver man ett aktieägaravtal?

Värdet av ett aktieägaravtal ligger i att det ger stabilitet i förhållandet aktieägarna emellan och därmed en fast grund för bolagets verksamhet. Skulle det bli en konflikt mellan ägare i ett företag om en avgörande fråga kan det få till följd att verksamheten och bolaget tar skada. Om man har ett aktieägaravtal finns lösningen ofta i avtalet men utan ett aktieägaravtal riskerar man att få hantera en svårlöst konflikt. Ett aktieägaravtal är också ofta viktigt för minoritetsägare och är en bra försäkring för framtiden.

Ny tjänst: Svenska Standardbolags standardaktieägaravtal

Vår rekommendation är att lyfta fram frågan om aktieägaravtal till en viktig fråga när man startar bolag tillsammans med en bolagspartner. Avtalet är väl anpassat och täcker in vad som bör regleras i ett aktieägaravtal. Bl a vad som ska gälla avseende aktieöverlåtelse, samråd, konkurrensförbud, styrelserättigheter, lön, avtalstid, vad som ska ske vid dödsfall, utlösen av dödsbo, konkurs, tvist, etc.

Beställ aktieägaravtal

Beställ aktieägaravtal vid bolagsbeställningen

Det är lämpligt att samtidigt som man beställer ett lagerbolag även ta tag i frågan om aktieägaravtal. Har bolaget två eller flera ägare passar vårat standardiserade aktieägaravtal bra. Enklast är att i bolagsbeställningen online notera att ägarna önskar ett standardiserat aktieägaravtal.

Fast pris för standardaktieägaravtal

Beställ aktieägaravtal enkelt online, vårt standardaktieägaravtal har fast pris. Kontakta oss för aktuell prisuppgift eller ring/maila något av våra kontor. Vid etablering av ett mer specialanpassat aktieägaravtal varierar kostnaden beroende på omfattning och innehåll i avtalet.

Osäker på något? Ring oss! Vi svarar gärna på dina frågor.

Vi kan bistå som neutral part

Om positionerna blivit fastlåsta och ni som ägare INTE skrivit ett aktieägaravtal har vi en tjänst som innebär att vi som neutral part hjälper till med att lösa knutarna och/eller komma fram till den vettigaste lösningen av problemet. Oavsett vilken part som kontaktat oss så är det viktigt att samtliga bolagsmän är medvetna om att Svenska Standardbolag AB sätter sig in i ärendet helt opartiskt.

Vi på Svenska Standardbolag AB har genom åren skaffat oss värdefull erfarenhet av bolagsärenden där besvärliga problemsituationer uppstått men som hade kunnat undvikas om ett aktieägaravtal funnits. Vi har därför arbetat fram ett aktieägaravtal som hanterar vad som bör regleras i ett sådant och vi rekommenderar att lyfta fram frågan om aktieägaravtal till en viktig fråga.

FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Kungsgatan 42, 7 tr
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 19
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2016, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare Disclaimer