Sök

VLedande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954

Säljarens checklista

Hur ser det ut med köparens likviditet, skalbolagsdeklarationen och garantier? Värdefull checklista då du skall sälja ett bolag.

  • Vem köper bolaget?
  • Har köparen likviditet?
  • Vem tar ansvar för att skalbolagsdeklaration görs?
  • Vem tar ansvar för att skatter betalas?
  • Finns garantier?

Köparen av bolaget

Köparen skall ha förmåga att ta ansvar för bolaget under hela avvecklingstiden och även därefter. Skatte- och bolagsdeklarationer skall lämnas, skatt betalas och så vidare. Är köparen välkänd? Hur är köparens ekonomiska ställning?

Köparens likviditet

I aktiebolagslagen (21 kap. 5§) finns ett uttryckligt förbud att använda det köpta bolagets medel för förvärv av bolaget. Detta är särskilt viktigt vid högre köpeskillingar.

Skalbolagsdeklarationen

Om skalbolagsdeklarationen inte görs korrekt och vid rätt tid samt om begärd bankgaranti inte ställs riskerar säljaren att bli beskattad för vinsten som näringsverksamhet. Om säljaren är ett bolag kan hela ersättningen bli skattepliktig.

Om Skatteverket väljer att inte begära bankgaranti och bolaget inte betalar sin skatt kan Skatteverket kräva att säljaren betalar skatten. Vem tar ansvar för att skalbolagsdeklarationen blir lämnad och att bolaget betalar sina skatter?

Garantier

Vilka garantier skall säljaren utfärda? Finns några begränsningar i belopp och tid? Vad händer om det uppkommer brister i garantin?

Följ oss på sociala medier


FALUN

Magasinsgatan 7B
Box 292
791 27 Falun

Tel. 023 79 23 00
info@standardbolag.se

STOCKHOLM

Sveavägen 24–26
Box 7127
103 87 Stockholm

Tel. 08 23 41 15
Mobil 072 229 84 39
stockholm@standardbolag.se

GÖTEBORG

Drottninggatan 36
Box 11193
404 24 Göteborg

Tel. 031 17 12 25
Mobil 072 229 84 49
goteborg@standardbolag.se

MALMÖ

Adelgatan 21
Box 4459
203 15 Malmö

Tel. 040 720 20
Mobil 072 229 84 79
malmo@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är marknadsledande inom Bolagsfrågor och Lagerbolag.

Vi har sedan 1954 bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster såsom att bilda och starta aktiebolag, avveckla bolag, fusionsplaner etc vid mer än 400 000 tillfällen.

Copyright © 2014, Svenska Standardbolag AB (org.nr. 556059­-8434)PresskontaktAnsvarig utgivare